Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Matèria: revista d'art

ISSN electrònic: 2385-3387

ISSN paper: 1579-2641

Matèria recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art (incloses les arts escèniques i de la música). Hi ha alguns números monogràfics de caire temàtic, dedicats, per exemple a l'estil, al concepte de Naturaleses en l'art, o de caire cronològic, com Passatges del segle XX. Inclou també un apartat de lectures i ressenyes.

Aquesta revista s'editava anteriorment amb el títol D'art (ISSN 0211-0768).

Aquesta revista va deixar de publicar-se a partir del número 6-7 (2006-2007). S'està treballant amb l'edició d'una nova etapa (novembre 2013).


2006-2007 Núm.: 6-7


Portada