Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Matèria: revista d'art?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DELS ORIGINALS. MATERIA. Revista d'Art.Lliurament dels originals.

L'extensió dels textos no haurà de superar els 25 folis a doble espai (2100 caràcters). En el cas de les ressenyes es recomana no superar els 6 folis.

L'original, un exemplar en paper i un altre en suport informàtic compatible, haurà de lliurar-se a nom de MATERIA al Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona (Montalegre, núm. 6 08001 Barcelona), acompanyat de les imatges i gràfics que l'han d'il·lustrar (impreses en paper i en CD-ROM, preferiblement en format TIFF o JPEG (entre 300 i 600 punts per pulsada de resolució).

Per facilitar el procés de maquetació és convenient que les il·lustracions es lliurin amb peus, numerades i amb indicació de la seva ubicació en el text.

Cal adjuntar un resum de 10 línies en l'idioma de l'article i en anglès, i no més de cinc paraules clau, també en ambdós idiomes.Normativa de referències bibliogràfiques.

No s'inclouran llistats bibliogràfics al final dels articles.

Les referències bibliogràfiques es recolliran en les notes de peu de pàgina i s'ajustaran a les indicacions següents.


LLIBRES

La primera vegada que s'esmenti un treball haurà de figurar el nom i els cognoms de l'autor -el primer en minúscula i els segons en versaleta, el títol en cursiva, la ciutat, l'editorial i l'any d'edició- separats per comes, seguit de les pàgines que interessi referenciar.


Exemple:

Nom COGNOMS, Títol del llibre (Col·lecció, número), Ciutat, Editorial, any (data primera edició), p. 123-146.


Per a citacions ulteriors de la mateixa obra n'hi haurà prou amb el nom abreujat i el cognom de l'autor, el títol abreujat i les pàgines de referència.


ARTICLES DE REVISTA

En articles de revista haurà de figurar el títol entre cometes tipus «» i el nom de la publicació en cursiva, seguit del número de volum, de l'any d'edició, de les pàgines integres de l'article i de les pàgines de què es fa especial esment.


Exemple:

Nom COGNOMS, «Títol de l'article», Nom de la revista, volum, any, p. 245-301:247-248.