Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

El text complet dels continguts de la revista Matèria. Revista internacional d'Art estarà disponible en accés gratuït 24 mesos després de la seva publicació. Un cop transcorregut aquest període, els autors podran difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original. Avís de drets d'autoria. L'autor/a que publica en aquesta revista està d'acord amb els termes següents:


  1. L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.

  2. Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement de Creative Commons, la qual permet compartir l’obra amb tercers, sempre que en reconeguin l’autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

 

Política de seccions

ARTICLES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

NOTES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

LECTURES

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Pau Verríé, In memoriam

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Equip editorial

Direcció
Rosa Alcoy i Pedrós
Magda Polo Pujadas

Consell de redacció
Rosa Alcoy i Pedrós
Sílvia Canalda i Llobet
Cristina Fontcuberta i Famadas
Laia Manonelles Moner
Magda Polo Pujadas
Cristina Rodríguez Samaniego
Teresa Vicens i Soler

Secretària de redacció
Teresa Vicens i Soler

Consell assessor
Xavier Antich (Universitat de Girona)
Javier Arnaldo (Universidad Complutense de Madrid)
Xosé Aviñoa (Universitat de Barcelona)
Elena Barlés (Universidad de Zaragoza)
Roberto Bartalini (Università degli Studi di Siena)
Nancy Berthier (Université Paris-IV Sorbonne)
Joaquín Cánovas (Universidad de Murcia)
Marià Carbonell i Boades (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Casals (Universitat de Barcelona)
Lourdes Cirlot (Universitat de Barcelona)
Jordi Coca (Institut del Teatre)
Gaspar Coll (Universitat de Barcelona)
Mireia Freixa (Universitat de Barcelona)
Paolo Gozza (Alma Mater Studiorum, Università de Bologna)
Anna M. Guasch (Universitat de Barcelona)
Joan Minguet i Batllori (Universitat Autònoma de Barcelona)
Víctor Manuel Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castelló)
Alessio Monciatti (Università degli Studi del Molise)
José Enrique Monterde (Universitat de Barcelona)
Pere Salabert (Universitat de Barcelona)
Rocío Sánchez Amijeiras (Universidad de Santiago de Compostela)
Roger Scruton (University of Oxford/ University of St Andrews)
Joan Sureda (Universitat de Barcelona)
M.Rosa Terés (Universitat de Barcelona)
Alessandro Tomei (Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara)
Antonio Urquízar Herrera (Universidad Nacional de Educación a Distancia)