Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Matèria: revista d'art

ISSN electrònic: 2385-3387

ISSN paper: 1579-2641

Matèria recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art (incloses les arts escèniques i de la música). Hi ha alguns números monogràfics de caire temàtic, dedicats, per exemple a l'estil, al concepte de Naturaleses en l'art, o de caire cronològic, com Passatges del segle XX. Inclou també un apartat de lectures i ressenyes.

Aquesta revista s'editava anteriorment amb el títol D'art (ISSN 0211-0768).

Després de sis anys de treball la revista ha reaparegut com a Matèria. Revista internacional d'Art amb la publicació del número 8.

Si voleu publicar en aquesta revista trobareu les Indicacions per a l'autor/a al web de la revista.2016 Núm.: 10-11. Bosch al país de l'art


Portada