Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La perpetuación de la sangre : la descendencia ilegítima del alto clero compostelano en el siglo XVI

Arturo Iglesias Ortega

Resum


A partir d’una metodologia que combina la prosopografia, l’anàlisi estadística i l’estudi comparat amb altres capítols catedralicis de l’època moderna, ens hem valgut dels testaments, títols i butlles de provisió, informacions de neteja de sang i proves d’«hidalguía», així com d’una abundant bibliografia, per avaluar la importància del fenomen de la il·legitimitat entre el gairebé mig miler de capitulars compostel·lans del segle xvi. En aquest sentit s’analitzen aspectes socioprofessionals com el nombre de fills en funció de l’estat que els seus pares presentaven en el moment d’engendrar-los, la destinació professional dels descendents o l’estat i professió de les mares. Aquest treball demostra que la incidència del fenomen va ser notable fins al Concili de Trento i que, a partir d’aquest, es va produir una ferma disminució del nombre de casos, de la mateixa manera que va passar en altres catedrals.

Text complet: PDF (Castellano)