Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2007: Núm.: 39

Núm.: 39

Editorial

Acolliment i responsabilitat social (p. 3)
Elvira Riera Gil
PDF
 

Articles

El despertar dels parlants (p. 4-9)
David Vila Ros
PDF
 
Acolliment lingüístic. Conclusions de la jornada de Tarragona (p. 10-13)
Anna Domingo Palau
PDF
 

Plans i dinamització

+ Sabors: el foment de l'ús del català vist des de la diversitat (p. 14-15)
Alícia Company Pagès
PDF
 
Llengua i responsabilitat social de les empreses (p. 16-21)
Josep Maria Canyelles Pastó
PDF
 

Assessorament i terminologia

Futbol en antena (p. 22-26)
Daniel Casals i Martorell, Neus Faura i Pujol, Anna M. Torrent
PDF
 

Didàctica

GALÍ, una benvinguda en català per a alumnat nouvingut (p. 27-32)
Pere Mayans, Josep Pi Mallarach
PDF
 
Tens trenta hores? Aprenentatge simultani de llengües romàniques segons l'enfocament EuRom 4 (p. 33-38)
Conxa Planas, Eulàlia Vilaginés
PDF
 
Parlar una llengua d'ús social. Pràctiques de conversa a l'aula (p. 39-50)
Jordi Esteban Calm
PDF
 
La formació del professorat de català per a adults (p. 51-55)
Montserrat Gimeno
PDF
 

Sociolingüística

TIC-Llengua: els usos lingüístics en les tecnologies de la informació i la comunicació a Internet (p. 56-65)
Jaume Ferran, Pilar Moreno, Marta Torres Vilatarsana
PDF
 
El paper de la llengua entre els consumidors (p. 66-71)
Montserrat Martínez, Ignasi Genovès
PDF
 

Ressenyes

Diccionari de telecomunicacions (p. 72-73)
Jordi Berenguer Sau
PDF
 
D. Font. L'entonació del català (p. 74-75)
Mar Massanell i Messalles
PDF
 
Veus del món a Barcelona. Recull de 107 històries de nous barcelonins i barcelonines (p. 75)
Assumpta Escolà Jordà
PDF