Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2007: Núm.: 39

Núm.: 39

Editorial

Acolliment i responsabilitat social PDF
Elvira Riera Gil 3

Articles

El despertar dels parlants PDF
David Vila Ros 4-9
Acolliment lingüístic. Conclusions de la jornada de Tarragona PDF
Anna Domingo Palau 10-13

Plans i dinamització

+ Sabors: el foment de l'ús del català vist des de la diversitat PDF
Alícia Company Pagès 14-15
Llengua i responsabilitat social de les empreses PDF
Josep Maria Canyelles Pastó 16-21

Assessorament i terminologia

Futbol en antena PDF
Daniel Casals i Martorell, Neus Faura i Pujol, Anna M. Torrent 22-26

Didàctica

GALÍ, una benvinguda en català per a alumnat nouvingut PDF
Pere Mayans, Josep Pi Mallarach 27-32
Tens trenta hores? Aprenentatge simultani de llengües romàniques segons l'enfocament EuRom 4 PDF
Conxa Planas, Eulàlia Vilaginés 33-38
Parlar una llengua d'ús social. Pràctiques de conversa a l'aula PDF
Jordi Esteban Calm 39-50
La formació del professorat de català per a adults PDF
Montserrat Gimeno 51-55

Sociolingüística

TIC-Llengua: els usos lingüístics en les tecnologies de la informació i la comunicació a Internet PDF
Jaume Ferran, Pilar Moreno, Marta Torres Vilatarsana 56-65
El paper de la llengua entre els consumidors PDF
Montserrat Martínez, Ignasi Genovès 66-71

Ressenyes

Diccionari de telecomunicacions PDF
Jordi Berenguer Sau 72-73
D. Font. L'entonació del català PDF
Mar Massanell i Messalles 74-75
Veus del món a Barcelona. Recull de 107 històries de nous barcelonins i barcelonines PDF
Assumpta Escolà Jordà 75