Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2001: Núm.: 22

Núm.: 22

Editorial

La col·laboració: primera base per superar les fronteres (p. 3)
Yvonne Griley
PDF
 

Articles

Dos anys de col·laboració entre les direccions generals de Política Lingüística de Catalunya i les Illes Balears (p. 4-8)
Lluís Jou i Mirabent, Joan Melià
PDF
 
Una política lingüística per a Europa (p. 9-11)
Miquel Siguan
PDF
 

Plans i dinamització

La política lingüística empresarial a quatre cadenes d'alimentació (p. 13-16)
Farners Llinàs, Montserrat Nadal, Joan Solé Camardons
PDF
 
Pla de normalització lingüística a les Illes Balears; entre urgències i retards (p. 17-23)
Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears
PDF
 
L'escriptura tipogràfica, 1. La font digital (p. 24-35)
Josep M. Pujol
PDF
 

Assessorament i terminologia

Algunes reflexions sobre l'estàndard de les Illes Balears en relació amb les varietats dialectals (p. 36-46)
Magdalena Ramon
PDF
 

Didàctica

Eines didàctiques: posar la llengua a l'abast (p. 43-47)
Carme Sánchez, Bàrbara Torres i Serra, Joan Albert Villaverde i Vidal
PDF
 
Dos a la carretera. Reflexions al voltant del paper de l'ensenyant com a company de viatge en el procés d'aprenentatge d'una llengua (p. 48-54)
Mireia Bosch i Galceran
PDF
 
Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? (i II) (p. 55-60)
Ernesto Martín Peris
PDF
 

Sociolingüística

Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació l'any 2000 i la situació l'any 1984 (p. 61-65)
Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís, Cecilio Lapresta
PDF
 
La llengua catalana al Principat d'Andorra. Situació actual i evolució 1995-1999 (p. 66-70)
Marta Pujol Palau
PDF
 

Ressenyes

F. Ruiz, R. Sanz i J. Solé."Diccionari de sociolingüística" (p. 71)
Jordi Bañeres, Joan M. Romaní Olivé
PDF
 
CNL de Barcelona i Col·legi Enginyers Tècnics Industrials "Llengua i estil: llibre d'estil del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona" (p. 72-73)
Lluís M.J. de Cisneros Pañella
PDF
 
J. Badia i J. Bruguera. Dos nous diccionaris de dubtes (p. 73-75)
Montserrat Veiga Fernández
PDF
 

La llengua a internet

Servei de Llengües i Terminologia de la UPC (p. 80)
PDF
 
ETIS. Servidor Europeu d'Informació Terminològica (p. 80)
PDF
 
2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística (p. 79)
PDF