Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2001: Núm.: 22

Núm.: 22

Editorial

La col·laboració: primera base per superar les fronteres PDF
Yvonne Griley 3

Articles

Dos anys de col·laboració entre les direccions generals de Política Lingüística de Catalunya i les Illes Balears PDF
Lluís Jou i Mirabent, Joan Melià 4-8
Una política lingüística per a Europa PDF
Miquel Siguan 9-11

Plans i dinamització

La política lingüística empresarial a quatre cadenes d'alimentació PDF
Farners Llinàs, Montserrat Nadal, Joan Solé Camardons 13-16
Pla de normalització lingüística a les Illes Balears; entre urgències i retards PDF
Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears 17-23
L'escriptura tipogràfica, 1. La font digital PDF
Josep M. Pujol 24-35

Assessorament i terminologia

Algunes reflexions sobre l'estàndard de les Illes Balears en relació amb les varietats dialectals PDF
Magdalena Ramon 36-46

Didàctica

Eines didàctiques: posar la llengua a l'abast PDF
Carme Sánchez, Bàrbara Torres i Serra, Joan Albert Villaverde i Vidal 43-47
Dos a la carretera. Reflexions al voltant del paper de l'ensenyant com a company de viatge en el procés d'aprenentatge d'una llengua PDF
Mireia Bosch i Galceran 48-54
Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? (i II) PDF
Ernesto Martín Peris 55-60

Sociolingüística

Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació l'any 2000 i la situació l'any 1984 PDF
Jordi Suïls Subirà, Àngel Huguet Canalís, Cecilio Lapresta 61-65
La llengua catalana al Principat d'Andorra. Situació actual i evolució 1995-1999 PDF
Marta Pujol Palau 66-70

Ressenyes

F. Ruiz, R. Sanz i J. Solé."Diccionari de sociolingüística" PDF
Jordi Bañeres, Joan M. Romaní Olivé 71
CNL de Barcelona i Col·legi Enginyers Tècnics Industrials "Llengua i estil: llibre d'estil del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona" PDF
Lluís M.J. de Cisneros Pañella 72-73
J. Badia i J. Bruguera. Dos nous diccionaris de dubtes PDF
Montserrat Veiga Fernández 73-75

La llengua a internet

Servei de Llengües i Terminologia de la UPC PDF
80
ETIS. Servidor Europeu d'Informació Terminològica PDF
80
2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística PDF
79