Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1998: 9: 1998

9: 1998

Crònica

Les Literatures catalana i francesa contemporànies revisades a València en un Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada (p. 557-562)
Ferran Carbó
PDF
 
Palma de Mallorca : l'IXè. col·loqui de l'AILLC (p. 563-566)
August Bover i Font, Philip D. Rasico
PDF
 
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (1997) (p. 567-568)
Joan Anton Rabella i Ribas
PDF
 

Estudis i edicions

Representació social i tòpic de la igualtat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (de Jaume de Cèssulis i Innocenci III / Joan de Gal·les a Francesc Eximenis i Ausiàs March) (p. 7-47)
Alexandre Bataller Català
PDF
 
"Micer Johan Bocaci" i Mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammeta al Tirant lo Blanc (p. 49-100)
Josep Maria Pujol
PDF
 
L'ortografia al segle XVIII al País Valencià. Entre la tradició i la innovació. Les propostes de Joan Baptista Escorigüela (p. 101-151)
Joaquim Martí i Mestre
PDF
 
Franquistes catalans i llengua catalana durant el primer franquisme (p. 153-171)
Joan Maria Thomàs
PDF
 
La utopia segons Llorenç Villalonga (p. 174-205)
Vicent Simbor Roig
PDF
 
Una proposta gramatical per a la definició i la caracterització dels connectors (p. 207-234)
Maria Josep Marín i Jordà
PDF
 
Recursos lingüístics i argumentació en els anuncis televisius de productes de neteja: del tòpic a la impertinència (p. 236-245)
Anna M. Torrent i Badia
PDF
 

Materials i bibliografies

Doble text, llatí (1268) i romanç (segle XV), dels delmes del bisbat de València (p. 250-286)
Germà Colón
PDF
 
Plecs solts poètics catalans dels segles XVI i XVII relatius al bandolerisme. Un inventari (p. 287-364)
Pep Valsalobre Palacios
PDF
 
Gaziel, lector de Shakespeare (p. 365-387)
Manuel Llanas
PDF
 
Un dietari inèdit: del "Diari per a Clara" (fragments) a cura de Carme Sobrevila (p. 389-404)
Josep Vicenç Foix i Mas
PDF
 
La mètrica d'In Memoriam, de Gabriel Ferrater (p. 405-421)
Demetri Oliva
PDF
 

Ressenyes i notes crítiques

Ressenyes i notes crítiques (p. 423-554)
PDF