Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

24 : 2014

Estudis i edicions

"Segons lo caçador conexerà que u ha mester lo ocell": sobre el tractat de falconeria anònim Libre de caça, i el Libro de la caza de las aves de Pero López de Ayala Text complet
Marinela Garcia-Sempere 7-32
Comentari i formació literària en Francesc Alegre: Ovidi i Bernardo Ilicino Text complet
Pere Bescós Prat 33-53
La Gramàtica de Port-Royal i la visibilitat de la història de la lingüística Text complet
Xavier Laborda Gil 55-85
El Milicià romàntic (1938), de Ferran Soldevila. Presentació i edició Text complet
Francesc Foguet i Boreu, Enric Pujol i Casademont 87-109
Gramàtica i modalitat gestovisual: la concordança verbal en llengua de signes catalana (LSC) Text complet
Gemma Barberà, Marta Mosella 111-151

Ressenyes i notes crítiques

Literatura europea dels orígens. Introducció a la literatura romànica medieval Text complet
155-160
Fourteenth-Century Classicism. Petrarch and Bernat Metge Text complet
David Guixeras 160-163
Un Personatge incòmode Text complet
Magí Sunyer i Molné 164-166
Llegir Teodor Llorente al segle XXI Text complet
Josep Camps i Arbós 167-171
Entorn de Joaquim M. Bartrina: estudis i edicions Text complet
Margalida Tomàs 171-179
Miquel Ferrà, el poeta compromès Text complet
Pere Rosselló Bover 179-182
La Literatura davant del mirall Text complet
Gemma Pellissa Prades 183-186
Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan Text complet
Albert Turull i Rubinat 186-192
Fabra, encara Text complet
Georgina Jordana 193-196
Joan Fuster Text complet
Ivan Mambrillas Finestra 197-200
Joan Solà Text complet
Daniel Casals i Martorell 200-203
Els Actors de la recerca folklòrica Text complet
Vicent Vidal Lloret 204-207
La Divulgació del coneixement especialitzat a la televisió Text complet
Daniel Casals i Martorell 208-210
Les Llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana Text complet
Rosa Calafat Vila 211-213
La Llengua i la literatura catalanes a les aules del segle XXI Text complet
Marc Comadran Orpi 214-218
Dues gramàtiques poc convencionals Text complet
Cristina Albareda 218-222
Cabré, Miriam: Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona-Palma, Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears: Publicacions de la UB, 2011, "Blanquerna", 7. Text complet
Gabriel Ensenyat Pujol 223-227
Friedlein, Roger: El diàleg en Ramon Llull: l'expressió literària com a estratègia apologètica, Barcelona - Palma: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears, 2011; "Blanquerna", 8. Text complet
Josep Enric Rubio i Albarracín 227-230
Bonner, Anthony: L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d'ús, Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, 2012; "Blanquerna", 9. Text complet
Roger Friedlein 231-232
Alfons el Vell, duc de Gandia, marqués de Villena i comte de Ribagorça: Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments, edició i estudi de Rosanna Cantavella, Gandia: Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, 2012. Text complet
Antònia Carré 233-236
Cocozzella, Peter: Text, translation, and critical interpretation of Joan Roís de Corella's Tragèdia de Caldesa, a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal. The Woman Dominates and Seduces Her Lover, Lewiston-Queenston-Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2012. Text complet
Annamaria Annicchiarico 237-242
Rubió i Lluch, Antoni. Epistolari grec. Volum 1: 1880-1888. Vol. 2: 1889-1900. Vol. 3: 1901-1915. Vol.: 1916-1936. Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat, Barcelona: IEC, 2006-2012; "Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica". Text complet
Jaume Pòrtulas 242-245
Malé (2011): Jordi Malé, Les idees literàries al període d'entreguerres, Lleida: Universitat de Lleida - Càtedra Màrius Torres - Pagès editors, 2011, "Meridians", 21. Text complet
Josep Camps i Arbós 246-249
Estelrich, Joan: Joan Estelrich. Dietaris, Manuel Jorba (ed.), Barcelona: Quaderns Crema, 2012. Text complet
Damià Pons i Pons 249-257
Dolç, Miquel: Poesia completa, edició a cura d'Oriol Ponsatí-Murlà, Girona: Edicions de la ela geminada, 2012. Text complet
Maria del Carme Bosch 257-262
Gregori Soldevila, Carme: Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster, València: PUV, 2011. Text complet
Rafael Roca Ricart 262-265
Veny i Clar, Joan: De geolingüística i etimologia romàniques, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012; "Lingüística". Text complet
Josep Moran i Ocerinjauregui 265-266
Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica; Literatura oral a Faió, Favara, Malella i Nonasp, Calaceit: Associació cultural del Matarranya, 2010; "Lo trill", 13. Text complet
Caterina Valriu Llinàs 267-269
Fabra, Pompeu. Obres completes, 9, Barcelona - València - Palma: ECSA - Edicions 62 - Edicions 3i4 - Moll, 2013. Text complet
Andreu Sentí i Pons 269-273
Massanell i Messalles, Mar: Permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l'Alt Urgell, Barcelona: IEC, 2011; "Biblioteca de dialectologia i sociolingüística", 16. Text complet
Imma Creus Bellet 274-277
Massanell i Messalles, Mar: "Feve temps que no diva tants verbs!" Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant del segle, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012; "Textos i Estudis de Cultura Catalana", 176. Text complet
Imma Creus Bellet 277-282
Ribera Condomina, Josep: La cohesió lèxica en seqüències narratives, Alacant - Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Institut d'Estudis Catalans, 2012; "Biblioteca Sanchis Guarner", 77. Text complet
Ares Llop Naya 282-286
Boeckx, Cedric i Txuss Martín: El clític datiu és més que un clític, Lleida: Pagès, 2013. Text complet
Carlos Rubio Alcalá 286-290

Crònica

Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (2012-2013) Text complet
Anna Fernández Clot, Gemma Pellissa Prades, Roger Coch Elias 293-308
Balaguer & Molas: Surge et ambula Text complet
Montserrat Comas Güell 309-311
Les Dues primeres convocatòries del Seminari d'Estudis Catalans del Vuit-cents Text complet
Gemma Fabregat Palau, Anna Llovera Juncà 313-314
La Commemoració del centenari de Teodor Llorente i Olivares (2011) Text complet
Rafael Roca Ricart 315-320
VIII Trobada del Grup d'Estudis Etnopoètics Text complet
Brigid Amorós Òdena, Vicent Vidal Lloret 321-323
In memoriam prof. Martí de Riquer (1914-2013) Text complet
Lola Badia i Pàmies 325-328
Per a Jordi Castellanos Text complet
Josep M. Domingo 329-333
Jaume Pomar i Llambias (1943-2013) Text complet
Maria del Carme Bosch 335-338
Àngel Mifsud i Ciscar (1954-2012): Somriure i paraula en el record Text complet
Maria Paredes Baulida 339-342
Josep Miquel Vidal Hernàndez (1939-2013): In memoriam Text complet
Maria Paredes Baulida 343-346