Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

“Desterritorialització” a la regió fronterera germanopolonesa i la seva importància per al sòrab com a llengua minoritària (des del punt de vista del paisatge lingüístic)

Goro Christoph Kimura

Resum


La frontera germanopolonesa actual va ser establerta el 1945 com a frontera lingüística clara sense continuïtat lingüística ni bilingüisme històric. Tanmateix, en els últims anys, especialment després de l’entrada de Polònia a la Unió Europea (2004), s’han incrementat els contactes en les dues direccions. En aquest procés el polonès és cada cop més usat en el costat alemany i l’alemany a la banda polonesa. En aquest article es mostren aquestes tendències des del punt de vista del paisatge lingüístic i es discuteix si es pot parlar de “desterritorialització” de l’alemany i el polonès. A continuació es discuteix quina influència té aquesta desterritorialització en el sòrab, llengua eslava enclavada a Alemanya oriental, per examinar com un procés de desterritorialització influeix en la perspectiva d’una llengua minoritzada. L’anàlisi mostra que des del punt de vista del paisatge lingüístic la frontera germanopolonesa ja no consisteix només en territoris estrictament monolingües. La utilitat pràctica creixent de llengües eslaves veïnes pot empènyer a l’ús transfronterer del sòrab. Aquesta funció de “pont” es pot aplicar en principi a altres llengües minoritzades, que sovint estan situades a la perifèria dels estats.

La nuna german-pola landlimo ekestis en 1945 kiel klara lingva limo sen lingva kontinueco kaj historia dulingveco. Sed en la lastaj jaroj, precipe post eniro de Pollando al Eŭropa Unio (2004), rapide evoluis reciprokaj kontaktoj. En tiu procezo la pola lingvo estas pli kaj pli uzata ankaŭ en la germana flanko, kaj la germana en la pola flanko. Ĉi tiu artikolo unue montras tiajn tendencojn el vidpunkto de lingva pejzaĵo kaj diskutas, ĉu eblas paroli pri “deteritoriiĝo” de la germana kaj pola lingvoj. Sekve ĝi pritraktas la implicon de tia ĉelandlima deteritoriiĝo al la soraba lingvo, slava malplimulta lingvo en orienta Germanujo, por ekzameni kiamaniere deteritoriiĝo influas la perspektivon de malplimulta lingvo. La analizo montras, ke el vidpunkto de lingva pejzaĵo la german-pola landlima regiono ne plu konsistas el strikte unulingvaj teritorioj. La pliiĝanta praktika utileco de najbaraj slavaj lingvoj povus instigi al translimcela uzo de la soraba. Tia “ponta” funkcio principe aplikeblas ankaŭ rilate al aliaj malplimultaj lingvoj, kiuj ne malofte situatas ĉe malcentroj de ŝtatoj.


Text complet: PDF