Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les llengües planificades com a mètode d’investigació lingüística

Hèctor Alòs i Font

Resum


Aquest treball presenta diferents usos de les llengües planificades en lingüística. En primer lloc s’estudia el seu ús en treballs comparatius, com en la comparació entre la construcció d’una llengua planificada i la d’una llengua estàndard, o el procés de socialització d’un projecte de llengua i la formació d’un pidgin o un crioll. A continuació, es repassa la construcció de llengües com a mètode per corroborar o refutar hipòtesis en lingüística teòrica o bé com a models simplificats per a l’aprenentatge de llengües. Finalment, es discuteix la complicada relació entre lingüistes i usuaris de llengües planificades, apuntant que sembla estar canviant.

Ĉi tiu artikolo prezentas diversajn formojn de uzado de la planlingvoj en lingvistikaj studoj. Oni unue studas ilian uzon en tiaj komparaj laboraĵoj, kiel la komparo inter la konstruo de planlingvo kaj normlingvo aŭ la procezo de ensociiĝo de lingvoprojekto kaj la formiĝo de piĝino aŭ kreola lingvo. Tuj poste oni trarigardas la konstruon de lingvoj kiel metodon por akcepti aŭ refuti hipotezojn en teoria lingvistiko aŭ kiel simpligitajn modelojn en lingvopedagogio. Fine, oni diskutas la malfacilan rilaton inter lingvistoj kaj uzantoj de planlingvoj, rimarkante, ke ĝi ŝajne estas ŝanĝiĝanta.


Text complet: PDF