Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La defensa i valorització del dialecte a Bolonya. Exemple d’activisme ecolingüista sobre el terreny

Daniele Vitali

Resum


Sobre la base del bolonyès, es mostra com els dialectes septentrionals d’Itàlia constitueixen una llengua diferenciada de l’italià en el panorama romànic. Tanmateix, aquesta llengua –que està desapareixent ràpidament– no té una norma unificada i ni tan sols nom, en no existir en la consciència de la majoria dels parlants. L’article descriu la presa de consciència de l’autor sobre l’estat del dialecte i la seva evolució personal en el seu estudi. Com a conseqüència d’una sèrie de factors s’ha creat una proposta ortogràfica que ha substituït intents de codificació anteriors. L’evolució dels fets i de les sensibilitats, associats a l’eclosió d’Internet, ha portat a l’organització de cursos on persones de tots els orígens aprenen la llengua. L’autor hipotetitza el sorgiment d’una “mundialització inclusiva” que afavoreix la sensibilitat per les llengües i parles locals.

Surbaze de la bolonja, montriĝas kiel la nordaj dialektoj de Italio apartan lingvon en la latinida panoramo. Tamen, tiu lingvo, kiu estas rapide malaperanta, ne havas unuecigitan normon kaj eĉ ne havas nomon, ne ekzistante en la konscio de la pli multaj parolantoj. La artikolo priskribas la konsciiĝon de la aŭtoro pri la stato de la dialekto kaj lian personan evoluon en ĝia studado. Kiel konsekvenco de sinsekvo de faktoroj estis kreita ortografia propono, kiu anstataŭis antaŭajn provojn de kodigo. La evoluo de la okazaĵoj kaj la sentemoj, aldone al la burĝoniĝo de Interreto, portis al la organizado de kursoj, kie homoj el plej diversaj devenoj lernas la lingvon. La aŭtoro hipotezas la aperon de “inkluziva tutmondiĝo” favoranta la sentemon por la lokaj lingvoj kaj dialektoj.


Text complet: PDF