Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Algunes qüestions relatives a la llengua padana. En resposta a l’amic Danyel Vitali

Claudi Meneghin

Resum


En resposta a unes qüestions plantejades per l’amic Danyel Vitali en l’article “La defensa i valorització del dialecte a Bolonya: exemple d’activisme ecolingüista sobre el terreny”, aparegut en aquesta revista, esbossem i tractem sintèticament aquí unes qüestions relatives a la llengua padana. Primer, il·lustrem –des d’un punt de vista general i d’acord amb l’evidència científica– els trets principals d’aquesta llengua (molts del quals són compartits amb el francès, l’occità i el català), parlada a la vall del riu Po (actualment, a l’Itàlia del Nord) i al seu voltant (incloent-hi San Marino, el Principat de Mònaco i territoris de Suïssa, Eslovènia i Croàcia). A continuació, en mostrem alguns dels signes de vitalitat, tot i que en una situació de macroscòpica anormalitat lingüística. En aquest context, discutim unes qüestions sociolingüístiques i de política lingüística connexes. Això inclou una curta discussió del nom “padà”.

Responde al kelkaj temojstarigitaj de nia amiko Danyel Vitali en la artikolo “Defendo kaj valorigo de la dialekto en Bolonjo: ekzemplo de surterena etnismo”, aperinta en ĉi tiu revuo, ni skizas kaj sinteze pritraktas kelkajn demandojn rilatajn al la pada lingvo. Unue, ni prezentas –el ĝenerala vidpunkto kaj akorde kun la scienca certeco– la ĉefajn trajtojn de tiu lingvo (multajn el kiuj ĝi dividas kun la franca, la okcitana kaj la kataluna) parolata en la valo de rivero Pado (nuntempe situanta en norda Italio) kaj ties ĉirkaŭaĵo (inkluzive de San-Marino, la Monaka Princlando kaj teritorioj de Svislando, Slovenio kaj Kroatio). Poste ni montras plurajn signojn de ĝia vivoforto, kvankam meze de grandega lingva nenormaleco. En tiu kunteksto ni diskutas kelkajn rilatajn socilingvistikajn kaj lingvopolitikajn demandojn. Tio inkluzivas mallongan diskuton pri la nomo “pada”.


Text complet: PDF