Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Literatura en esperanto. Universalisme i particularisme

Abel Montagut

Resum


L’article presenta de forma sintètica la història centenària de la literatura en esperanto des de dues perspectives: d’una banda, el desenvolupament i l’enriquiment de la llengua literària i, de l’altra, com s’hi fa compatible per part dels autors l’interès pel conjunt de la humanitat amb l’interès positiu per la pròpia llengua i nació. S’hi analitza cronològicament l’evolució de la producció literària des dels inicis fins al nostres dies amb referències als fets històrics, canvis ideològics o la seva expressió en d’altres manifestacions culturals en esperanto. El conjunt evidencia una literatura viva, canviant, diversa i oberta a un gran nombre d’influències nacionals: alhora universal i particular.

 

La artikolo sinteze prezentas la pli ol jarcentan historion de la Esperanto-literaturo el du vidpunktoj: unuflanke, la disvolviĝo kaj pliriĉiĝo de la literatura lingvo kaj, aliflanke, la maniero, kiel interakordiĝas ĉe la aŭtoroj la intereso pri la tuta homaro kun la pozitiva intereso pri la propraj lingvo kaj nacio. La aŭtoro kronologie analizas la evoluon de la literatura produktado ekde la komenco ĝis la nuntempo kun referencoj al historiaj okazaĵoj, ideologiaj ŝanĝiĝoj aŭ ilia esprimado en aliaj kulturaj manifestiĝoj en Esperanto. La tuto evidentigas literaturon vivan, renoviĝantan, diversan kaj malfermitan al grandnombraj naciaj influoj: samtempe universala kaj partikulara.

 


Text complet: PDF