Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

JOTSE: Journal of technology and science education

ISSN electrònic: 2013-6374

ISSN paper: 2014-5349

JOTSE: Journal of technology and science education ha estat creada com una contribució a que el desenvolupament i la millora de l'educació científica i tecnològica mitjançant la constitució d'un espai comú per compartir experiències a tots aquells que, d'alguna manera, estan involucrats en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels estudis d'enginyeria, en totes les modalitats.
Aquesta revista té com a objectiu la publicació de dos números l'any, a més d'edicions especials. Aquesta revista acadèmica servirà com un espai de trobada per a la innovació docent de la comunitat acadèmica que desitgin analitzar i observar els factors metodològics i pedagògics que poden influir i millorar l'experiència d'aprenentatge dels enginyers.


2012: Vol.: 2 Núm.: 1

Articles

Some experiences related to innovation methodologies within the university classroom
Beatriz Amante García, María del Rosario Martínez Martínez
HTML
 
Flight mechanics experiment onboard nasa’s zero gravity aircraft
Kyle R. Matthews, Samira A. Motiwala, Donald L. Edberg, Eduardo García-Llama
HTML
 
The Integrated project as a learning experience
Mª Ángeles Antequera Caplliure, Mercedes Herrero Montagud
HTML
 
Development and assessment of generic competences in engineering degrees through creativity
Diego Anguís Climent
HTML
 
A New learning experience: voluntary preparatory course for the bachelor’s degree in engineering
Muriel Botey, Olga Alcaraz
HTML
 
Analysis of online quizzes as a teaching and assessment tool
Lorenzo Salas-Morera, Antonio Arauzo-Azofra, Laura García-Hernández
HTML
 
Analysis of students’ generated questions in laboratory learning environments
Juan Antonio Llorens-Molina, Jesús María Llorens de Jaime, Isidora Sanz Berzosa
HTML