Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

JOTSE: Journal of technology and science education

ISSN electrònic: 2013-6374

ISSN paper: 2014-5349

JOTSE: Journal of technology and science education ha estat creada com una contribució a que el desenvolupament i la millora de l'educació científica i tecnològica mitjançant la constitució d'un espai comú per compartir experiències a tots aquells que, d'alguna manera, estan involucrats en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels estudis d'enginyeria, en totes les modalitats.
Aquesta revista té com a objectiu la publicació de dos números l'any, a més d'edicions especials. Aquesta revista acadèmica servirà com un espai de trobada per a la innovació docent de la comunitat acadèmica que desitgin analitzar i observar els factors metodològics i pedagògics que poden influir i millorar l'experiència d'aprenentatge dels enginyers.


2012: Vol.: 2 Núm.: 1

Articles

Some experiences related to innovation methodologies within the university classroom Text complet
Beatriz Amante García, María del Rosario Martínez Martínez
Flight mechanics experiment onboard nasa’s zero gravity aircraft Text complet
Kyle R. Matthews, Samira A. Motiwala, Donald L. Edberg, Eduardo García-Llama
The Integrated project as a learning experience Text complet
Mª Ángeles Antequera Caplliure, Mercedes Herrero Montagud
Development and assessment of generic competences in engineering degrees through creativity Text complet
Diego Anguís Climent
A New learning experience: voluntary preparatory course for the bachelor’s degree in engineering Text complet
Muriel Botey, Olga Alcaraz
Analysis of online quizzes as a teaching and assessment tool Text complet
Lorenzo Salas-Morera, Antonio Arauzo-Azofra, Laura García-Hernández
Analysis of students’ generated questions in laboratory learning environments Text complet
Juan Antonio Llorens-Molina, Jesús María Llorens de Jaime, Isidora Sanz Berzosa