Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

JOTSE: Journal of technology and science education

ISSN electrònic: 2013-6374

ISSN paper: 2014-5349

JOTSE: Journal of technology and science education ha estat creada com una contribució a que el desenvolupament i la millora de l'educació científica i tecnològica mitjançant la constitució d'un espai comú per compartir experiències a tots aquells que, d'alguna manera, estan involucrats en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels estudis d'enginyeria, en totes les modalitats.
Aquesta revista té com a objectiu la publicació de dos números l'any, a més d'edicions especials. Aquesta revista acadèmica servirà com un espai de trobada per a la innovació docent de la comunitat acadèmica que desitgin analitzar i observar els factors metodològics i pedagògics que poden influir i millorar l'experiència d'aprenentatge dels enginyers.


2016: Vol.: 6 Núm.: 3

Articles

JOTSE and quality investigations
Beatriz Amante García, María del Rosario Martínez Martínez
Text complet
 
Teaching complicated conceptual knowledge with simulation videos in foundational electrical engineering courses
Baiyun Chen, Lei Wei, Huihui Li
Text complet
 
Interactive online physics labs increase high school students’ interest
Patrick Gryczka, Edward Klementowicz, Chappel Sharrock, Jin Kim Montclare
Text complet
 
Online quizzes in a virtual learning environment as a tool for formative assessment
Donita Cohen, Irit Sasson
Text complet
 
Science learning motivation as correlate of students’ academic performances
Nhorvien Jay P. Libao, Jessie John B. Sagun, Elvira A. Tamangan, Agaton P. Pattalitan, Maria Elena D. Dupa, Romiro Gordo Bautista
Text complet
 
Design and validation of a questionnaire to measure research skills: experience with engineering students
Fabián Cobos Alvarado, Mónica Peñaherrera León, Ana María Ortiz Colon
Text complet