Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Instrumentation viewpoint

ISSN electrònic: 1886-4864

ISSN paper: 1697-2562

Instrumentation Viewpoint és una publicació semestral que vol donar a conèixer les activitats que es fan en el si del grup d'investigació SARTI (Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació) i d'altres grups de recerca de la mateixa temàtica. SARTI té com objectius: transferència de la tecnologia cap a les empreses, formació en tècniques avançades de control de la instrumentació, disseny d'instrumentació distribuïda per processos industrials, i altres serveis i estudis per a les empreses. També treballa d'una manera habitual en recerca i desenvolupament d'instrumentació oceanogràfica especialment en col·laboració amb el CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques).

2016: Núm.: 19


Portada