Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La acción de tutela, el medio ambiente y la salud

Carlos Alberto Zárate Yepes

Resum


Des del 5 de juny de 1991 una nova constitució ens regeix a Colòmbia. Entre les seves característiques més importants es troba el fet d’ésser participativa, garantista, procesal i verda. Tot això contribueix a que el nostre país sigui definit com un Estat Social de Dret, i els articles 1 i 79 de la nostra Carta Magna en són la prova.

L’Acció de Tutela, és un mecanisme de defensa judicial, establert a la Constitució Política de Colòmbia, principalment per a la Defensa dels Drets Humans Fonamentals (Article 86 del Títol II, Capítol primer de la Constitució Política de Colòmbia).

Els Drets a la Salut i a la Seguretat Social, a la Constitució Política de Colòmbia no estan establerts al capítol dels Drets Fonamentals, si no al capítol segon del Títol II, referit als Drets Econòmics, Socials i Culturals.

Text complet: HTML