Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2008

Consultes
Maria Aldea: Categoria gramaticalâ a determinârii în limba românâ, 2005. Recenzie
Gavril G. Neamţu
539
Mónica Aznárez Mauleón: La fraseología metalingüística con verbos de lengua en español actual. Frankfurt: Peter Lang, 2006. Reseña crítica
Ferran Robles i Sabater
466
Sintaxis de los clíticos pronominales en asturleonés
Francesc González i Planas
306
La diàtesi: Concepte, formes i usos en les llengües romàniques
Andreu Bauçà i Sastre
216
Camelia Uşurellu: Categoria factitivului în limba românâ, 2005. Recenzie
Maria Aldea
128
La destinerrance-hypostase du fantastique dans les nouvelles Distances de Marcel Thiry et Le bordeï des Bohémiennes de Mircea Eliade
Marilena Felicia Ţiprigan
63
A tentación do soño (Tres personaxes dos contos de fadas tradicionais na obra de tres poetas galegas)
Teresa Seara
29
Rebuilding the Rhaeto-Cisalpine written language: Guidelines and criteria. Part I: ORS-Orthography
Claudi Meneghin,
26
Les formacions participials ribagorçanes en -au, -eu, -iu
José Antonio Saura Rami
25
Le français en Slovaquie et son train de vie
Peter Kopecký
21
Dan MUNTEANU COLÁN: Breve historia de la lingüística románica. Madrid: Arco/Libros (Bibliotheca Philologica), 2005. Ressenya crítica
Francesc González i Planas
17
La codificació del furlà
Giorgio Cadorini
17
Chi impara? Una persona o una comunità? Una riflessione sull'apprendimento e la conoscenza delle lingue minoritarie
Piero Ausonio Bianco
16
A normalización lingüística na Romania: A normalización da lingua e normalización dos falantes (o caso dos neofalantes)
Xavier Frías Conde
16
Subiectivitatea traducerii: Un punct de vedere
Maria Aldea
12
Linguas en contacto na bisbarra do Bierzo: castelán, astur-leonés e galego
Alberto Bautista
12
Sur la polysémie et les contrastes dans les écrits de Paul Claudel
Peter Kopecký
4
Clàusules d'infinitiu amb subjecte preverbal en andalús
Gorka Redondo Lanzas
3
Is the prevalence of Welsh in schools stopping the language decline?
Catrin Jones
3
L'insegnamento della lingua e della cultura sarde
Antonio Rubattu
2
Simulation Methodologies for Decisions-Making Support on Linguistic Policies
Piero Ausonio Bianco
2
A proposito dell'origine della declinazione del pronome clitico di terza persona in italiano
Giorgio Cadorini
2
La rivoluzione di velluto dell'ortografia bolognese: da tre a uno
Daniele Vitali
1

«Els 30 articles més consultats al 2009 Els 30 articles més consultats al 2007 »