Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista ofereix als lectors un accés obert immediat a tot el seu contingut publicat, en base al principi que fer disponible gratuïtament la investigació al públic dóna suport a un major intercanvi de coneixement global.

Tanmateix, els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de la revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.

 

Objectius i temàtica

IUSLabor és una revista electrònica open access de la Universitat Pompeu Fabra centrada en l'estudi del Dret del Treball i de la Seguretat Social dirigida a investigadors, professionals del dret i estudiants avançats.

 

Política de seccions

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Comparative Labor Law Dossier

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Flash normatiu

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Tots els treballs rebuts són sotmesos a un procés previ d'avaluació i selecció, en el què el Comitè Editor, juntament amb les recomanacions del Comitè Científic, determina l'acceptació, revisió o denegació del treball. Els avaluadors tindran en compte els següents aspectes a l'hora de realitzar l'avaluació: actualitat i interès de la sentència judicial analitzada, correcció del contingut, ús adequat dels textos legals i jurisprudència i estil de redacció. Correspon al Comitè Editorial la decisió final sobre la publicació dels treballs.

 

Freqüència de publicació

IUSLabor té una periodicitat quadrimestral i els seus números són publicats durant el primer, el tercer i el quart trimestre de l'any.

 


ISSN: 1699-2938