Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Entrada en vigor de la Llei General Pressupostària
Rafael Oliver
536
El govern d'Internet
Erick Iriarte
50
Canvis organitzatius i de gestió a l'Administració local: un procés lent i poc planificat
Lluís Mauri i Sellés
32
Web 2.0 i difusió de la recerca: ressenya del seminari
César Pablo Córcoles, Ismael Peña-López
30
El nou Reglament de recaptació dels tributs
Ana María Delgado García
26
L'actuació policíaca enfront dels dèficits de seguretat d'Internet
Juan Carlos Ruiloba
26
L'experiència de les eleccions generals 2008
F. Xavier Peytibi, Jose A. Rodríguez, Antoni Gutiérrez-Rubí
25
Iniciatives recents de l'e-justícia a Espanya
Ana María Delgado García, Rafael Oliver
20
El dret fonamental a la protecció de dades: perspectives
Ricard Martínez Martínez
19
El Grau de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya: una aposta per la formació jurídica en la societat de la informació
Agustí Cerrillo
16
La fi de la situació de transitorietat: la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ja té desenvolupament reglamentari
Mònica Vilasau Solana
14
Partits i política a Internet: una anàlisi dels llocs web dels partits polítics catalans
Albert Padró-Solanet, Ana Sofía Cardenal
14
Utilització de formats oberts en la difusió d'informació financera i pressupostària de l'Administració pública local
Jesús García García, Ana Cárcaba García
13
Actitud 2.0: la política més enllà dels blogs
Roc Fages Ramió
13
La investigació policial a Internet: estructures de cooperació internacional
Antonio López
10
La regulació de les TIC en la nova Llei General Tributària
Ana María Delgado García
9
Jornada sobre la nova regulació dels procediments tributaris
Ana María Delgado García
9
Innovació democràtica i TIC, cap a una democràcia participativa?
Clelia Colombo
8
Ús il·lícit i falsificació de targetes bancàries
Luís Ramón Ruíz
7
Cap al govern electrònic 2.0: repàs del IV Congrés sobre Dret i Política a Internet - Bloc de Política
Ismael Peña-López
6
La còpia privada digital. Taula rodona
6
Anàlisi explicativa de la participació ciutadana electrònica i presencial en l'àmbit municipal de Catalunya
Rosa Borge, Clelia Colombo, Yanina Welp
5
Alguna precisió sobre les noves tecnologies i la democràcia deliberativa i participativa
José Luis Martí
5
Ressenya. Seminari sobre l'Avantprojecte de reforma del Codi penal
Rosa Fernández, Oscar Morales
4
La democràcia deliberativa i la deliberació digital. El cas de QOT
José Manuel Robles
4
Els serveis paneuropeus d'administració electrònica
Miguel Ángel Amutio
4
Ressenya del llibre "La democràcia electrònica"
Rosa Borge
4
"Només sé que no sé res (efectivament)": l'apreciació del coneixement efectiu i altres problemes en l'aplicació judicial de la LSSI
Miquel Peguera Poch
4
Tipologies i models de democràcia electrònica
Fernando Harto
4
Monogràfic "E-justícia". Presentació
Pere Fabra
3

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »