Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

IDP: revista d'Internet, dret i política

ISSN electrònic: 1699-8154

IDP és una publicació electrònica dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya que té com a objectiu ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l’abast dels canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació –i, en particular, el fenòmen d’Internet– comporten en els camps del dret, la política i l’Administració pública.

Núm. 25 (setembre 2017)

Editorial

Editorial
Ana Delgado García
PDF (English) | PDF (Castellano) | PDF | EPUB (English) | EPUB (Castellano) | EPUB
 

Monogràfic

Presentació: Mediació sectorial i digitalització
Aura Vilalta
Monográfico PDF (Castellano) | PDF (English) | PDF (Castellano) | PDF | EPUB (English) | EPUB (Castellano) | EPUB
 
Mediació i arbitratge de consum: una visió comparada dels models portuguès i espanyol
Cátia Marques Cebola
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La vertebració del règim espanyol de la mediació de consum en el marc del Dret europeu
Fernando Esteban de la Rosa
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Mediació esportiva: una aposta decidida en la resolució de conflictes
Javier Latorre Martínez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La mediació empresarial i el conflict management: claus de l'evolució del model nord-americà
Teresa Duplá Marín
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
LesTIC com a intrument aplicat a la conciliació, mediació i arbitratge en l'àmbit laboral
Blanca Ballester Casanella
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Anàlisi crítica del procediment simplificat de mediació en línia per a reclamacions de quantitat de la Llei 5/2012, de mediació civil i mercanti
Aura Vilalta
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Articles

El subministrament immediat d'informació en l'impost sobre el valor afegit
Ana Delgado García, Rafael Oliver Cuello
PDF (English) | EPUB (English)
 

Activitats acadèmiques

Jornada sobre l'Agència Tributària de Catalunya: una opció professional de futur
Ana Delgado García
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
III Jornada de Cultura Jurídica
David Martínez-Zorrilla, Manuel Vial-Dumas
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
VIII Jornada sobre docència del Dret i les TIC
Benja Anglès Juanpere
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Actualitat jurídica

Novetats legislatives
Jordi García Albero
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Jursiprudència
Patrícia Escribano
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)