Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Criteris de transcripció per a les obres maragallianes

Francesco Ardolino, Glòria Casals, Ignasi Moreta, Lluís Quintana Trias

Resum


Una de les qüestions candents de l’ecdòtica catalana és l’acceptació d’uns criteris compartits per al tractament dels textos escrits en el període prefabrià. En aquest article es formula una proposta articulada aplicada a l’obra completa de Joan Maragall, tant en català com en castellà, i extensible a la producció d’altres autors coetanis. Les normes que aquí s’exposen pretenen establir un model vàlid per a la reproducció de documents de l’època en les futures publicacions de la revista Haidé.

 

One of the burning issues of the Catalan ecdotic is the acceptance of shared criteria for the treatment of texts written in the prefabrian period. This text formulates an articulated proposal applied to the complete work of Joan Maragall, both in Catalan and in Spanish, and extensible to the production of other contemporary authors. The rules set forth here aim to establish a valid model for the reproduction of documents of the period in the future publications of the magazine Haidé.


Text complet: PDF