Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Carles Casagemas. L'acte creatiu com a recurs expressiu

Dolors R. Roig

Resum


El dibuix esdevé el procediment artístic revelador del període modernista. El present article ensenya la interacció aparentment invisible entre l’artista Carles Casagemas i l’escriptor Joan Maragall, a través dels dibuixos i escrits del primer, i els escrits del segon. Tot i ser de diferents generacions, ambdós van viure el període de fin du siècle, els canvis que els van envoltar van causar un xoc en les seves vides inspirant-los-hi moltes reflexions i experiències que van influir la seva obra. Una obra amb més connexions de les que es creien possibles. Una de les més evidents és la presència de la dona com a principal element, usada com a fons d’inspiració i al mateix temps com la part que marca la diferència en les respectives concepcions artístiques.

 

The drawing became the revealer artistic process of the modernist period. The present article shows the apparently invisible interaction between the artist Carles Casagemas and the writer Joan Maragall through the drawings and writings of the first one and the writings of the second one. From different generations but living the fin du siècle period, the changes surrounding them caused a shock into their lives inspiring them many reflections and experiences that truly influenced their work. A work with more connections than we could ever thought possible. One of the most evident connection is the presence of the woman like the main element used as inspiration. And at the same time the part that could make difference into their artistic conceptions.


Text complet: PDF