Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Joan Maragall i Joaquim Ruyra: diàleg poètic i amistat

Lluïsa Julià

Resum


Aquest article analitza la relació entre Joan Maragall i Joaquim Ruyra a partir de l'epistolari conservat (1904-1907) i dels textos que s'hi relacionen. En la primera part s'hi descriuen algunes de les fites que es produeixen abans i després del període epistolar. S'hi mostra l'amistat, la complicitat i el mutu reconeixement. També ho indica el fet que el 1912 Ruyra escrivís el pròleg a la primera edició de les obres de Maragall per desig explícit de Clara Noble. La segona part presenta la discussió sobre la recepció d'El país del pler (1906) i el pròleg en què Ruyra argumentava i defensava el seu poema. El text va entusiasmar Maragall i va originar l'exposició del concepte de creació poètica: «la paraula viva» vs «l'estètica de la sensació».

 

This article analyzes the relationship between Joan Maragall and Joaquim Ruyra from the correspondence that has been preserved (1904-1907) and its related texts. The first part describes some of the milestones that are produced before and after the epistolary period. It shows friendship, complicity and mutual recognition. It is also indicated by the fact that in 1912 Ruyra writes the prologue to the first edition of the works of Maragall for explicit desire of Clara Noble. The second part presents the discussion about the reception of "El país del pler" (1906) and the prologue in which Ruyra argued and defended his poem. The text delighted Maragall and originated the exposure of the concept of poetic creation: "the living word" vs «the aesthetic of the sensation».


Text complet: PDF