Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Requisits generals
- Els textos de la revista seran en llengua catalana. S'acceptaran també articles escrits en altres llengües romàniques i en anglès.
- Els textos s'enviaran a l'adreça electrònica haide@bnc.cat en format doc o rtf. Els articles s'acompanyaran d'un resum/abstract en la llengua original de l'article i en anglès (800 caràcters sense espais com a màxim); i, també, de les paraules clau/key words en les llengües respectives.
- Tots els textos enviats passaran per un primer procés d'avaluació per part del Consell de redacció. Els articles acceptats passaran per un segon procés d'avaluació totalment anònim. D'aquesta fase se n'ocuparan exclusivament la Direcció i la Secretaria. Els avaluadors podran donar el vistiplau per a la publicació del text, demanar que s'hi aportin unes modificacions o, si cal, rebutjar-lo. Si les opinions dels avaluadors fossin divergents, la decisió dependrà del Consell de redacció.


Articles, ressenyes, entrevistes, notes i altres escrits
- Extensió: els textos tindran una extensió mínima de 10.000 caràcters i una màxima de 45.000 (sense espais). S'acceptaran formats més breus, per als quals es preveu una nova secció a part de la monogràfica i la miscel·lànica.
- Format text: el cos del text serà Arial 10, a diferència de les notes a peu de pàgina, les citacions en sagnat de text, etc., que aniran a cos 8. Les remissions a nota a peu de pàgina es posaran després dels signes de puntuació i fora dels parèntesis.
- Interlineat: 1,5.
- Citacions: les citacions dins el text que siguin més curtes de tres línies, seran obertes i tancades amb cometes angulars («....»). En cas que hi hagi una citació interna a una altra, es faran servir les cometes altes ("..."). Les paraules estrangeres o els mots tècnics que es vulguin evidenciar aniran en lletra cursiva.


Models de referència per a les citacions a peu de pàgina
Llibres:
D. Sam ABRAMS, Llegir Maragall, ara, Barcelona, Proa, 2010.
Joan MARAGALL, Poesia. Edició crítica, a cura de Glòria Casals, Barcelona, La Magrana, 1998.

Si hom vol especificar la data de l'edició original:
Joan Lluís MARFANY, Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curial, 19846 [1975], p. 53.
Arthur TERRY, La poesia de Joan Maragall, Barcelona, Quaderns Crema, 2002 [Barcelona, Barcino, 1963].

Quan cal citar articles o capítols dins llibres:
Giuseppe GRILLI, «Teatralità e contesto erotico», dins ID., Il mito laico di Joan Maragall, Nàpols, Edizioni Libreria Sapere, 1984, p. 15-39.
Lluís QUINTANA TRIAS, «Reflexions de Maragall sobre la ciutat, el seu creixement i els seus conflictes», dins Josep-Maria TERRICABRAS (ed.), Joan Maragall, paraula i pensament, Girona, Documenta Universitaria, 2011, p. 217-235 (cit., p. 224).
Tomàs GARCÉS, «El silenci d’Haydé», dins ID., Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits, Barcelona, Selecta, 1972, reproduït dins ID., Prosa completa II, a cura d’Àlex Susanna, Barcelona, Columna, 1991, pp. 234-254.

S'evitaran sempre les sigles AA.VV., DD.AA. i semblants:
Glòria CASALS, «Notes sobre les edicions pòstumes de la poesia de Joan Maragall», dins 1898: entre la crisi d'identitat i la modernització, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. II, 2000, p. 189-197.

S'intentarà posar de manera extensiva el nom de l'autor citat en la primera referència a peu de pàgina, i s'abreujarà a les següents.


Articles de revistes:
Maria Àngels ANGLADA, «La princesa Nausica: d'Homer a Maragall», Auriga, núm. 5, abril-setembre de 1992, p. 2-3.
Ignasi MORETA, «Enllà, de Maragall: invitació a una (re)lectura», Revista de Catalunya, núm. 215, març de 2006, p. 3-6.


Abreviacions més comunes:
p.: pàgina/pàgines
núm: número (de revista)
Ibid.
op. cit.
ed. cit.
§: paràgraf
sg.: següent/s
vg.
cf.


Altres models de referència:
En cas que hi hagi una bibliografia final o un llistat de caire bibliogràfic, els documents s'ordenaran alfabèticament segons el cognom de l'autor.
MIRALLES, Carles, «L'èpic i el tràgic. Sobre la poètica de l'últim Maragall», dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Publicacions de la Universitat de Barcelona, vol. II, Barcelona, 2003, p. 721-741.
Si hi ha més textos del mateix autor, l'ordre serà cronològic.