Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dret, costums i rituals funeraris a Roma entre els segles I-III dC

Alexis Serrano Méndez

Resum


Aquest breu article pretén ser la sistematització de certs conceptes relatius a les pràctiques funeràries a la ciutat de Roma en base al dret i als costurns, on hom pot veure com la diferència entre cristianisme i paganisme al registre arqueològic és pràcticament nul·la entre els segles I-III. Segons la nostra opinió, la manca de grans diferències entre els enterraments d'ambdues comunitats rau en la mateixa subjecció a una forta tradició cultural i cultual i a una mateixa estructura jurídica afermada secularment. Amb tot, ja en aquests primers segles del cristianisme, s'observa com apareixen alguns elernents diferenciadors que seran característics de la nova religió
durant segles. /
Questo breve articolo vuole chiarire alcuni concetti relativi alle pratiche funerarie nella città di Rorna sulla base del diritto e della consuetudine, da cui si può apprezzare che la differenza tra sepolture cristiane e pagane è praticamente nulla tra i secoli I- III. Secondo noi, la mancanza di grandi differenze tra le sepolture delle due comunita si motiva nella stessa sottornissione alla forte tradizione culturale e cultuale e alla stessa struttura giuridica affermata durante diversi secoli. Comunque nei primi secoli del cristianesimo si vede come già appaiono alcuni elementi differenziatori che diventeranno caratteristici della nuova religione per molti secoli.

Text complet: PDF