Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un projecte de tesi: ètica, poètica i subjectivitat en l’obra de Sarah Kane

Marta Tirado Mauri

Resum


L’article explica els objectius de recerca, el marc teòric i les hipòtesis extretes en l’elaboració del projecte de tesi de l’autora durant el
primer curs de doctorat. L’objectiu principal de la tesi és desxifrar i analitzar el subjecte ètic proposat per l’obra de Sarah Kane (1971-
1999) a partir de la identificació dels mecanismes poètics que el perfilen. La recerca vol demostrar que des de Blasted (1995) fins a 4.48 Psychosis (1999) hi ha hagut una evolució de la subjectivitat que es modifica d’acord
amb la progressiva elaboració del gir ètic de l’autora i de la seva creixent atribució de responsabilitat a l’espectador. Com a conseqüència, s’estableix una relació de correspondència entre el canvi estètic que la dramatúrgia de Kane experimenta i la transformació de la subjectivitat que la identitat del «Jo» mostra. Partint del plantejament ètic de Lévinas
(1961, 1974), segons el qual la identitat compromesa del subjecte només pot construir-se a través de la relació amb l’alteritat, l’estudi defensa que, en l’obra de Kane, la identitat del nou subjecte ètic només pot ser definida gràcies a la relació que aquest estableix amb els altres. Així, es desmarca dels principals teòrics que l’estudien com una entitat individual i
aïllada, definida íntegrament des de la seva dimensió dramatúrgica i performativa física i mental, i el caracteritza mitjançant els vincles emocionals que la dramatúrgia de Kane estableix entre personatges i amb l’espectador mitjançant categories intersubjectives com el diàleg o la faula.

Text complet: PDF