Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2012: 34

34

Articles

Vies d'analogia i d'explicació en l'evolució del pretèrit feble de la conjugació-e romànica PDF
Max W. Wheeler 7-36
Lat. Papaver et la suite PDF
Heinz Jürgen Wolf 37-54
Áreas lexicais galegas e portuguesasa: um novo olhar para a proposta de cintra PDF
Xosé Afonso Álvarez, João Saramago 55-97
Les Combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans PDF
Maria Pilar Perea i Sabater 99-143
Doble negació dins l'oració simple en català PDF
Susagna Tubau, M. Teresa Espinal 145-164
Rerefons lingüístic i mèdic d'un text sobre l'epidèmia de 1678 a Oriola (1: Rerefons lingüístic) PDF
Brauli Montoya Abat, Francesc Cremades Rodríguez 165-207
Llorenç Villalonga i la llengua catalana PDF
Josep Antoni Grimalt Gomila 209-229
Problèmes philologiques d'une ?uvre occitane du XXe siècle: le traitement éditorial post mortem auctoris des textes de Jean Boudou PDF
Jean-Pierre Chambon 231-257
La Influència de la poesia francesa des d'Andreu Febrer a Ausiàs March PDF
Marta Marfany i Simó 259-287
Lieux, images, événements dans l'écriture poétique: Jacint Verdaguer PDF
Xavier Ravier 289-309

Recensions

Alén Garabato, Carmen / Arnavielle, Teddy / Camps, Christian (dir.) (2009): La romanistique dans tous ses états. Paris: L'Harmattan. (Langue et parole), 317 p. PDF
Maria Reina Bastardas i Rufat 485-487
Alén Garabato, Carmen / Álvarez, Xosé Afonso / Brea, Mercedes (dirs.) (2010): Quelle linguistique romane au XXIe siècle?. Paris: L'Harmattan, 294 p. PDF
José Enrique Gargallo i Gil 487-491
Annibal Caro a cinquecento anni dalla nascita. Atti del convegno di studi. macerata, 16-17 giugno 2007. A cura di Diego Poli, Laura Melosi, Angela Bianchi. Macerata: EUM edizioni, 2009, 249 p. PDF
Elisa Fratianni 491-492
Barceló, Carme (2010): Noms aràbics de lloc. Alzira: Bromera, 168 p. (Col·lecció Essencial núm. 13) PDF
Dolors Bramon 492-494
Bellveser, Ricard (ed.) (2010): La poesia d'Ausiàs March i el seu temps. València: Institució Alfons el Magnànim, 378 p. PDF
Marie-Claire Zimmermann 494-498
Bellveser, Ricard / Santonja, Gonzalo (ed.) (2010): Cançoner del Magnànim 2009. En homenatge a Ausiàs March. València: Institució Alfons el Magnànim, 223 p. PDF
Marie-Claire Zimmermann 498-500
Bessat, Hubert (2010): Le patois et la vie traditionnelle aux Contamines-Montjoie. 1. La nature, les activités agro-pastorales et forestières. Grenoble: Université Stendhal, 321 p. PDF
Maria Reina Bastardas i Rufat 500-502
Boix-Fuster, Emili (2009): Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Sant Cugat del Vallès: Editorial Rourich, 180 p. PDF
Brauli Montoya Abat 502-506
Bou, Enric (dir.) (2010): Panorama crític de la literatura catalana. Volum V : Segle XX. Del modernisme a l'avantguarda. Barcelona: Vicens Vives, 677 p. PDF
Marc Comadran Orpi 506-508
Butinyà Jiménez, Júlia / Cortijo Ocaña, Antonio (ed.) (2011): L'Humanisme a la Corona d'Aragó (en el context hispànic i europeu), Potomac (Maryland), Scripta Humanistica & Studia Humanitatis, 165 ("Catalan Series", 1), 475 p. PDF
Gabriel Ensenyat Pujol 509-512
Cabré, Lluís (ed.) (2010): Bernat Metge. Llibre de Fortuna i Prudència. Barcelona: Barcino, 166 p. Marco, Miquel (ed.) (2010): Bernat Metge. Llibre de fortuna e prudència. Barcelona: Reial Acadèmia de les Bones Lletres, 140 p. PDF
Albert Lloret 513-515
Cano González, Ana Ma. (ed.) (2010): Homenaxe al Profesor Xosé Lluis Garcia Arias. Lletres Asturianes. Anexu 1. 2 vol. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 1072 p. PDF
Josep Moran i Ocerinjauregui 515-517
Cantalicio, Giambattista Valentini (2010): Spectacula Lucretiana. Introducció, edició crítica, traducció amb notes i índexs de Ferran Grau i Codina, Josep Maria Estellés i Gonzàlez i Jordi Pérez Durà; proemi de Joan Francesc Alcina i Rovi PDF
Alejandro Coroleu 517-519
Carbonell, Jordi (2010): Entre l'amor i la lluita. Memòries. Barcelona: Proa, 269 p. PDF
August Bover i Font 519-523
Casanova, Emili (ed.) (2010): Els altres parlars valencians. I Jornada de parlars valencias de base castellano-aragonesa. València: Editorial Denes, 487 p. PDF
José M. Vilar Pacheco 524-528
Casanova, Emili / Saragossà, Abelard (2010): El valenciano: nombre, historia, situación sociolingüística y características básicas. Paiporta: Editorial Denes, 71 p. PDF
Pere Navarro Gómez 528-532
Clavería, Gloria / Poch, Dolors (2010): Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios. Homenaje a José Manuel Blecua Perdices. Barcelona: Ariel, 341 p. PDF
Katharina Wieland 532-534
Costa Carreras, Joan (2009): La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. München: Peniope, 283 p. PDF
Katharina Wieland 533-534
Cubells Bartolomé, Olga (2009): Els parlars de la Ribera d'Ebre. Tarragona: Publicacions de la Diputació de Tarragona (Col·lecció Ramon Berenguer IV), 2 volums. PDF
Lluís Gimeno Betí 535-539
Eiximenis, Francesc (2009 [1383]): Regiment de la cosa pública. Versió de Josep Palomero. Pròleg d'Albert Hauf. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 205 p. PDF
David Guixeras 539-543
Euskararen herri hizkeren atlasa [L'atles de la llengua del país de l'èuscar] (2008), I, Bilbo: Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, Académie de la Langue Basque, 642 p. PDF
Josep Del Río 543-545
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2009): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum I: Contactes internacionals de la literatura catalan PDF
Jaume Aulet i Amela 545-548
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2009): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum II: Fraseologia. Barcelona: Associació Internac PDF
Ramon Sistac i Vicén 548-550
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2010): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum III: Contactes lingüístics i traductologia. Ba PDF
Ramon Sistac i Vicén 550-553
Ferrer Navarro, Ramon (ed.) (2010): Eiximenis i la seua obra. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 383 p. in-quarto major. PDF
Germà Colón i Domènech 553-555
Fidora, Alexander / Rubio, Josep Enric (ed.) (2008): Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought. Turnhout: Brepols, XIV + 564 p. (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 214, Supplementum Lullianum II). PDF
Rubén Luzón Díaz 555-561
García-Macho, María Lourdes (2010): El léxico del Arte de Navegar de Pedro de Medina. Madrid: Estudios de la UNED, 55 + 982 p. + 1 CD Rom. PDF
Germà Colón i Domènech 562
Gargallo Gil, José Enrique / Bastardas, Maria-Reina / Fontana i Tous, Joan / Torres Torres, Antonio (coord.) (2010): Paremiología romance: los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 334 p. PDF
Sílvia J. Pínter Soler 562-567
Gimeno, Francisco M. / Gozalbo, Daniel / Trenchs, Josep (ed.) (2009): Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. València: Universitat de València; Acadèmia Valenciana de la Llengua, 285 p. PDF
Josep Moran i Ocerinjauregui 567
Gordón Peral, María Dolores (coord.) (2010): Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación. Berlin: Walter de Gruyter, 344 p. (Patronymica Romanica, 24). PDF
Xavier Terrado 568-572
Guia i Marín, Josep (2010): Ficció i realitat a l'Espill. Una perspecticva fraseològica i documental. València: Publicacions de la Universitat de València, 260 p. PDF
Josep Lluís Sirera 572-575
Hauf, Albert (2012): Temes mallorquins. Barcelona: Edicions UIB; Institut d'Estudis Baleàrics; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 445 p. (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver ; 78) PDF
Maria del Carme Bosch 575-579
L'exili republicà: Política i cultura. Actes de les Jornades d'Estudi celebrades al Centre Cultural la Misericòrdia. Palma, 18-20 de novembre de 2009. 2001. Barcelona: Consell de Mallorca; Publicacons de l'Abadia de Montserrat, 233 p. PDF
Pere Rosselló Bover 579-581
La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-1976). 2009. Introducción, selección y notas de Santi Cortés, Vicent García Perales. Presentación de José Jesús de Bustos Tovar. Epílogo de PDF
Joan Veny i Clar 581-587
Martines, Josep (2010): L'anomenat "lo neutre". L'expressió de l'abstracció en català: una aproximació diacrònica. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut d'Estud PDF
Joan Martí i Castell 587-592
Martines, Vicent (ed.) (2009): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d'Ausiàs March traduïts a 25 llengües. València: Institució Alfons el Magnànim, vol. I, 179 p. vol. II, 634 p. PDF
Marie-Claire Zimmermann 592-595
Miralles, Eulàlia (2010): Sobre Jeroni Pujades. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 214 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 84). PDF
Pep Valsalobre Palacios 596-598
Molas, Joaquim (2010): Aproximació a la literatura catalana del segle XX. Barcelona: Editorial Base, 360 p. Molas, Joaquim (2010): Sobre la construcció de la literatura i altres assaigs. Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 288 p. PDF
Oriol González i Tura 599-600
Molas, Joaquim (2010): Las vanguardias literarias en Cataluña. Imitación y originalidad. Lleida: Milenio, 200 p. PDF
Ramon Salvo Torres 601-605
Moreta, Ignasi (2010): No et facis posar cendra. Pensament i religió en Joan Maragall. Barcelona: Fragmenta Editorial, 548 p. PDF
Carles Miralles i Solà 606-607
Navarro Durán, Rosa (2011): El Tirant lo Blanc i la seva presència en el Lazarillo de Tormes i en les novel·les de Cervantes. Castelló; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 142 p. PDF
Diana Berruezo Sánchez 607-610
Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1138 p. + 205 p. PDF
Cosme Aguiló 610-613
Nomenclàtor toponímic de la Catalunya Nord. 2007. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; Universitat de Perpinyà, 130 p. PDF
Jean-Paul Escudero 613-615
Pompeu Fabra. Obres completes. A cura de Jordi Mir i Joan Solà. Institut d'Estudis Catalans, 2005-2011, 7 volums. PDF
Albert Jané i Riera 615-621
Radatz, Hans-Ingo (2010): Das Mallorquinische: gesprochenes Katalanisch auf Mallorca. Aachen: Shaker Verlag, 328 p. PDF
Jaume Corbera i Pou 621-623
Roig, Jaume (2010): Spill. Edició crítica d'Anna Isabel Peirats. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2 vols. (397+500 p.) + cd-rom ("Clàssics valencians"). PDF
Josep-A. Ysern i Lagarda 623-632
Rubio Vela, Agustín (2010): Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant. València (edició de l'autor, no venal), 124 p. PDF
Mateu Rodrigo Lizondo 632-637
Sánchez Miret, Fernando (ed.) (2009): Romanística sin complejos. Homenaje a Carmen Pensado. Bern: Peter Lang, 555 p. PDF
José Enrique Gargallo i Gil 637-641
Soldevila, Ferran (ed.) (2008): Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot. Revisió filològica de Jordi Bruguera, revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. Barcelona: IEC, 388 P. (Memòries de la Secció Històrico-Ar PDF
Josep Antoni Aguilar Àvila 641-647
Tomic, Pere (2009): Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya. Introducció, transcripció, notes i índex a cura de Joan Iborra. Catarroja; Barcelona: Afers, 354 p. (Textos Clàssics, 2). PDF
Maria Toldrà i Sabaté 648-651
Triadú, Joan (2008): Memòries d'un Segle d'Or. Barcelona: Proa, 496 p. PDF
651-653
Vallcorba i Rocosa, Jaume (2010): Obra gramatical i lingüística completa. Edició a cura de Josep Ferrer i Lluís Marquet. Volum 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 696 p. PDF
Albert Jané i Riera 654-655
Veny, Joan / Pons i Griera, Lídia (2008): Atlas Lingüístic del Domini Català. Volum IV. 9. El camp i els cultius. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 432 p. Veny, Joan / Pons i Griera, Lídia (2010): Atlas Lingüístic del Domini Català. Volum V. PDF
655-659
Vilà i Bayerri, Montserrat (2009): Lluís Nicolau d'Olwer, Medievalista (1904-1938). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 152 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 148). PDF
Albert Guillem Hauf i Valls 659-663
Zürrer, P. (2009): Dialetti walser in constesto plurilingue. Gressoney e Issime in Valle d'Aosta, a cura di E. Fazzini. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 257 p. PDF
Marica Brazzo 663-665

Crònica

Jaume Cabré i Albert Manent, Premis d'Honor de les Lletres Catalanes dels anys 2010 i 2011 PDF
Jaume Aulet i Amela 669-670
Activitats acadèmiques de les Universitats de Madrid (curs 2010-11) PDF
Júlia Butinyà i Jiménez, Joan Ribera 671-673
Centenari de Màrius Torres: difusió, reivindicació i projecció internacional del poeta i la seva obra PDF
Margarida Prats Pujol 673-674
Àngel Scala, un segle de vida algueresa PDF
Jaume Corbera i Pou 674-676
El Centenari de la Secció Filològica (1911-2011) PDF
Ramon Sistac i Vicén 676-678
Jornades de poesia contemporània catalana i mexicana. Entre la paraula i els sentits. Mèxic, 13-31 d'octubre de 2010 PDF
Jordi Marrugat Domènech 680-684
Crònica de la commemoració del desè aniversari de la mort de M. Àngels Anglada PDF
Isabel Graña i Zapata 678-679
Congrés Ciencia, llingua y fronteres, organitzat pel Seminariu de Filoloxía Asturiana a la Universitat d'Oviedo PDF
José Enrique Gargallo i Gil 679-680
Jornada d'Onomàstica (Lloret de Mar, la Selva, 16 d'octubre de 2010) PDF
Narcís Figueras Capdevila 684-686
Acte de presentació del llibre Joan Solà. 10 textos d'homenatge (Barcelona, 20 d'octubre de 2010) PDF
Montserrat Adam i Aulinas 686-689
XXIX Xornaes Internacionales d'Estudiu de l'Academia de la Llingua Asturiana y Homenaje al Prof. García Arias PDF
Ana María Cano González 689
Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana 2010 PDF
Ana María Cano González 689-690
Crònica del IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: Memòries, autobiografies i autoficcions (Alacant, 2-4 de novembre de 2010) PDF
M. Jesús Francés Mira 690-691
Crònica del I Simposi Màrius Torres (4 i 5 de novembre de 2010) PDF
Andratx Badia Escolà 692-694
Conferències de diversos professors, dins l'àmbit de la romanística, a la Universitat de Barcelona PDF
José Enrique Gargallo i Gil 694-695
Jornades "El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil (11 i 12 de novembre de 2010) PDF
Miquel Àngel Pradilla Cardona 695
Reconeixements públics a Aina Moll i Marquès PDF
Damià Pons i Pons 695-698
Giornata in memoria di Roberto Gusmani (Udine, 19 novembre 2010) PDF
Raffaella Bombi 698-699
CLUB 18, Divuitè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (22 de novembre de 2010) PDF
Montserrat Badia i Cardús 700-703
Acte d'homenatge a Jordi Bruguera i Talleda (Institut d'Estudis Catalans, 25 de novembre de 2010) PDF
Joan Anton Rabella i Ribas 703-704
Elecció de nous membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL) (3 de desembre de 2010) PDF
Joan Anton Rabella i Ribas 703-704
Sobre el llegat d'Eduard Toda i Güell (Madrid, 9 de desembre de 2010)
Luca Scala 704-705
Crònica: "Carme Riera. Escriptora de l'any a les Illes Balears" PDF
Luisa Cotoner Cerdó 705-707
Homenatge a Josep Maria de Casacuberta i Roger (1897-1985) (Institut d'Estudis Catalans, 25 de gener de 2011) PDF
Joan Anton Rabella i Ribas 707
Convengo internazionale "Fra Autore e Lettore: la filologia romanza nel XXI secolo fra l'Europa e il mondo" (Roma 2-4 febbraio 2011) PDF
Gianluca Valenti 708-709
Document sobre la valoració de les revistes de filologia romànica (Roma, 4 febbraio 2011) PDF
709-711
Homenatges a Albert Manent PDF
Jordi Manent i Tomàs 711-712
Sopar d'homenatge a Joaquim Molas (18 de març de 2011) PDF
Marina Gustà 712-713
Conferència sobre "La langue d'oc devant l'école (1789-1951) : du déni à la tolérance" PDF
Michel Camprubí 713-714
Jornades de la Secció Filològica a Sitges: Homenatge a Roca-Pons (14-15 de maig de 2010) PDF
Ignasi M. Muntaner 714-715
Colloque International de l'Atlas Linguistique Roman (AliR) (L'Aquila-Avezzano, 19-21 mai 2011) PDF
Teresa Giammaria 715-717
Presentació del Volum V de l'Atles Lingüístic del Domini Català (Palma, maig 2011) PDF
Joan Pomar Mir 717-719
VII Jornada REALITER sobre "Multilingüisme i pràctiques terminològiques" (Quebec juny 2011) PDF
Maria Teresa Cabré i Castellví 719-720
Tercer Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics. Geoparemiologia romànica (6 i 7 de juny de 2011) PDF
Joan Fontana Tous 720-722
Presentació del Diccionari de dubtes del català oral a l'Institut d'Estudis Catalans (14 de juny de 2011) PDF
Joan Julià i Muné 722-723
Premi a la millor creació cultural en llengua catalana 2011 a Pa negre (25 de juny de 2011) PDF
Josep Guia 723-724
"Corso di Aggiornamento in Discipline linguistiche" della Socètà Italiana di Glottologia (San Daniele del Friuli-Udine, 5-9 settembre 2011) PDF
Raffaella Bombi 724-725
XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques (Barcelona, 5-9 de setembre de 2011) PDF
Joan Anton Rabella i Ribas 725-728
Premis i distincions PDF
728

Necrologies

Helmut Lüdtke (1926-2010) PDF
Joan Veny i Clar 729-730
Claire Blanche-Benveniste (1935-2010) PDF
Henri-José Deulofeu 730-733
Miquel Siguan i Soler (1918-2010) PDF
Salvador Giner i de San Julián 733-734
Jordi Bruguera i Talleda (1926-2010) PDF
Josep Massot i Muntaner 735-736
Jaume Vallcorba i Rocosa (Barcelona, 31.08.1920 - 28.09.2010) PDF
Josep Ferrer i Ferrer 736-742
Joan Triadú i Font (1921-2010) PDF
Ricard Torrents i Bertrana 743-751
Joan Solà i Cortassa (1940-2010) PDF
Isidor Marí i Mayans 751-755
Antoni Gili (1932-2010) PDF
Cosme Aguiló 755-756
Valentín García Yebra (1917-2010) PDF
Julia Sevilla Muñoz 756-761
Joan Colomines (1922-2011) PDF
Àlex Broch 761-765
Robert Brian Tate (1921-2011) PDF
Mariàngela Vilallonga 765-768
Ramon Sugranyes de Franch (1911-2011) PDF
A. Lara 768-770
Lluís Marquet i Ferigle (1937-2011) PDF
Josep Ferrer i Ferrer 771-776
Jordi Teixidor i Martínez (Barcelona, 1939-2011) PDF
Gabriel Sansano i Belso 776-778
Gaston Tuaillon (1923-2011) PDF
Tullio Telmon 779-782

Llibres rebuts

Fuellas d'informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa PDF
667
Lengua & fablas. Publicazión añal de rechiras, treballos e decumentazión arredol de l'aragonés e a suya literatura PDF
667
Gavagnin, Gabriella (ed.) (2010): L'art de traduir Petrarca. Les versions al català del Cançoner. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 299 p. ("L'Arjau", 17). PDF
667-668
Maduell, Àlvar (2010): Edicions del XIX que desmitifiquen Aribau i redimensionen la Renaixença. Barcelona: Argra Trading, 60. (Maduixer ; 17). PDF
668
Lühken, Annette (2010): Französische Automobilwerbung im Internet. Exemplarische Analysen der Modelpräsentationen von Peugeot, renault und Citroën. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert. (Pro Lingua; 46). PDF
668

Miscel·lània

Sobre l'ètim del murcià Guiñamón PDF
Joan Veny i Clar 313-315
El Santhipolenc Joan López (1730-1798), filòleg? PDF
Emília Anglada 317-326
"La Llengua de la publicitat a la televisió", un projecte de recerca sobre l'activitat comunicativa multimodal PDF
Lídia Pons i Griera 327-334
La Creativitat lèxica en la traducció catalana de l'Ulisses de Joyce: els processos de composició PDF
Dídac Pujol 335-345
Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana el 2010 segons les dades de El baròmetre de la comunicació i la cultura. Primeres estimacions PDF
Miquel Àngel Pradilla Cardona, Institut d'Estudis Catalans. Xarxa CRUSC 347-365
La Base de données linguistique occitane thesoc. Trésor patrimonial et instrument de recherche scientifique PDF
Jean-Philippe Dalbera, Michèle Oliviéri, Jean-Claude Ranucci, Guylaine Brun-Trigaud, Pierre-Aurélien Georges 367-387
Els Capítols de nomenament de Joanot Martorell com a procurador del comtat de Dènia. Una aportació a la controvertida identitat de l'autor del Tirant PDF
Vicent Josep Escartí 389-403
Projecte d'edició de les obres completes de Manuel Milà i Fontanals PDF
Manuel Jorba i Jorba 405-418
El Cançoner espiritual de Moliné i Brasés: una proposta de reconstrucció PDF
Tomàs Martínez Romero 419-429
Bibliografia de Joan Sales: obra i recepció crítica PDF
Josep-Vicent Garcia i Raffi 431-459
Correspondència de Joan Fuster PDF
Antoni Furió 461-464
Montserrat Roig: vint anys de silenci PDF
Anne Charlon 465-473
El Projecte "Corpus dels trobadors", de la Unió Acadèmica Internacional, gestionat per l'Institut d'Estudis Catalans PDF
Vicenç Beltran Pepió, Tomàs Martínez Romero 475-481