Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2012: 34

34

Articles

Vies d'analogia i d'explicació en l'evolució del pretèrit feble de la conjugació-e romànica (p. 7-36)
Max W. Wheeler
PDF
 
Lat. Papaver et la suite (p. 37-54)
Heinz Jürgen Wolf
PDF
 
Áreas lexicais galegas e portuguesasa: um novo olhar para a proposta de cintra (p. 55-97)
Xosé Afonso Álvarez, João Saramago
PDF
 
Les Combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans (p. 99-143)
Maria Pilar Perea i Sabater
PDF
 
Doble negació dins l'oració simple en català (p. 145-164)
Susagna Tubau, M. Teresa Espinal
PDF
 
Rerefons lingüístic i mèdic d'un text sobre l'epidèmia de 1678 a Oriola (1: Rerefons lingüístic) (p. 165-207)
Brauli Montoya Abat, Francesc Cremades Rodríguez
PDF
 
Llorenç Villalonga i la llengua catalana (p. 209-229)
Josep Antoni Grimalt Gomila
PDF
 
Problèmes philologiques d'une ?uvre occitane du XXe siècle: le traitement éditorial post mortem auctoris des textes de Jean Boudou (p. 231-257)
Jean-Pierre Chambon
PDF
 
La Influència de la poesia francesa des d'Andreu Febrer a Ausiàs March (p. 259-287)
Marta Marfany i Simó
PDF
 
Lieux, images, événements dans l'écriture poétique: Jacint Verdaguer (p. 289-309)
Xavier Ravier
PDF
 

Recensions

Alén Garabato, Carmen / Arnavielle, Teddy / Camps, Christian (dir.) (2009): La romanistique dans tous ses états. Paris: L'Harmattan. (Langue et parole), 317 p. (p. 485-487)
Maria Reina Bastardas i Rufat
PDF
 
Alén Garabato, Carmen / Álvarez, Xosé Afonso / Brea, Mercedes (dirs.) (2010): Quelle linguistique romane au XXIe siècle?. Paris: L'Harmattan, 294 p. (p. 487-491)
José Enrique Gargallo i Gil
PDF
 
Annibal Caro a cinquecento anni dalla nascita. Atti del convegno di studi. macerata, 16-17 giugno 2007. A cura di Diego Poli, Laura Melosi, Angela Bianchi. Macerata: EUM edizioni, 2009, 249 p. (p. 491-492)
Elisa Fratianni
PDF
 
Barceló, Carme (2010): Noms aràbics de lloc. Alzira: Bromera, 168 p. (Col·lecció Essencial núm. 13) (p. 492-494)
Dolors Bramon
PDF
 
Bellveser, Ricard (ed.) (2010): La poesia d'Ausiàs March i el seu temps. València: Institució Alfons el Magnànim, 378 p. (p. 494-498)
Marie-Claire Zimmermann
PDF
 
Bellveser, Ricard / Santonja, Gonzalo (ed.) (2010): Cançoner del Magnànim 2009. En homenatge a Ausiàs March. València: Institució Alfons el Magnànim, 223 p. (p. 498-500)
Marie-Claire Zimmermann
PDF
 
Bessat, Hubert (2010): Le patois et la vie traditionnelle aux Contamines-Montjoie. 1. La nature, les activités agro-pastorales et forestières. Grenoble: Université Stendhal, 321 p. (p. 500-502)
Maria Reina Bastardas i Rufat
PDF
 
Boix-Fuster, Emili (2009): Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Sant Cugat del Vallès: Editorial Rourich, 180 p. (p. 502-506)
Brauli Montoya Abat
PDF
 
Bou, Enric (dir.) (2010): Panorama crític de la literatura catalana. Volum V : Segle XX. Del modernisme a l'avantguarda. Barcelona: Vicens Vives, 677 p. (p. 506-508)
Marc Comadran Orpi
PDF
 
Butinyà Jiménez, Júlia / Cortijo Ocaña, Antonio (ed.) (2011): L'Humanisme a la Corona d'Aragó (en el context hispànic i europeu), Potomac (Maryland), Scripta Humanistica & Studia Humanitatis, 165 ("Catalan Series", 1), 475 p. (p. 509-512)
Gabriel Ensenyat Pujol
PDF
 
Cabré, Lluís (ed.) (2010): Bernat Metge. Llibre de Fortuna i Prudència. Barcelona: Barcino, 166 p. Marco, Miquel (ed.) (2010): Bernat Metge. Llibre de fortuna e prudència. Barcelona: Reial Acadèmia de les Bones Lletres, 140 p. (p. 513-515)
Albert Lloret
PDF
 
Cano González, Ana Ma. (ed.) (2010): Homenaxe al Profesor Xosé Lluis Garcia Arias. Lletres Asturianes. Anexu 1. 2 vol. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 1072 p. (p. 515-517)
Josep Moran i Ocerinjauregui
PDF
 
Cantalicio, Giambattista Valentini (2010): Spectacula Lucretiana. Introducció, edició crítica, traducció amb notes i índexs de Ferran Grau i Codina, Josep Maria Estellés i Gonzàlez i Jordi Pérez Durà; proemi de Joan Francesc Alcina i Rovi (p. 517-519)
Alejandro Coroleu
PDF
 
Carbonell, Jordi (2010): Entre l'amor i la lluita. Memòries. Barcelona: Proa, 269 p. (p. 519-523)
August Bover i Font
PDF
 
Casanova, Emili (ed.) (2010): Els altres parlars valencians. I Jornada de parlars valencias de base castellano-aragonesa. València: Editorial Denes, 487 p. (p. 524-528)
José M. Vilar Pacheco
PDF
 
Casanova, Emili / Saragossà, Abelard (2010): El valenciano: nombre, historia, situación sociolingüística y características básicas. Paiporta: Editorial Denes, 71 p. (p. 528-532)
Pere Navarro Gómez
PDF
 
Clavería, Gloria / Poch, Dolors (2010): Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios. Homenaje a José Manuel Blecua Perdices. Barcelona: Ariel, 341 p. (p. 532-534)
Katharina Wieland
PDF
 
Costa Carreras, Joan (2009): La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. München: Peniope, 283 p. (p. 533-534)
Katharina Wieland
PDF
 
Cubells Bartolomé, Olga (2009): Els parlars de la Ribera d'Ebre. Tarragona: Publicacions de la Diputació de Tarragona (Col·lecció Ramon Berenguer IV), 2 volums. (p. 535-539)
Lluís Gimeno Betí
PDF
 
Eiximenis, Francesc (2009 [1383]): Regiment de la cosa pública. Versió de Josep Palomero. Pròleg d'Albert Hauf. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 205 p. (p. 539-543)
David Guixeras
PDF
 
Euskararen herri hizkeren atlasa [L'atles de la llengua del país de l'èuscar] (2008), I, Bilbo: Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, Académie de la Langue Basque, 642 p. (p. 543-545)
Josep Del Río
PDF
 
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2009): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum I: Contactes internacionals de la literatura catalan (p. 545-548)
Jaume Aulet i Amela
PDF
 
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2009): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum II: Fraseologia. Barcelona: Associació Internac (p. 548-550)
Ramon Sistac i Vicén
PDF
 
Faluba, Kálmán / Szijj, Ildikó (ed.) (2010): Actes del Catorzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006. Volum III: Contactes lingüístics i traductologia. Ba (p. 550-553)
Ramon Sistac i Vicén
PDF
 
Ferrer Navarro, Ramon (ed.) (2010): Eiximenis i la seua obra. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 383 p. in-quarto major. (p. 553-555)
Germà Colón i Domènech
PDF
 
Fidora, Alexander / Rubio, Josep Enric (ed.) (2008): Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought. Turnhout: Brepols, XIV + 564 p. (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 214, Supplementum Lullianum II). (p. 555-561)
Rubén Luzón Díaz
PDF
 
García-Macho, María Lourdes (2010): El léxico del Arte de Navegar de Pedro de Medina. Madrid: Estudios de la UNED, 55 + 982 p. + 1 CD Rom. (p. 562)
Germà Colón i Domènech
PDF
 
Gargallo Gil, José Enrique / Bastardas, Maria-Reina / Fontana i Tous, Joan / Torres Torres, Antonio (coord.) (2010): Paremiología romance: los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 334 p. (p. 562-567)
Sílvia J. Pínter Soler
PDF
 
Gimeno, Francisco M. / Gozalbo, Daniel / Trenchs, Josep (ed.) (2009): Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós. València: Universitat de València; Acadèmia Valenciana de la Llengua, 285 p. (p. 567)
Josep Moran i Ocerinjauregui
PDF
 
Gordón Peral, María Dolores (coord.) (2010): Toponimia de España. Estado actual y perspectivas de la investigación. Berlin: Walter de Gruyter, 344 p. (Patronymica Romanica, 24). (p. 568-572)
Xavier Terrado
PDF
 
Guia i Marín, Josep (2010): Ficció i realitat a l'Espill. Una perspecticva fraseològica i documental. València: Publicacions de la Universitat de València, 260 p. (p. 572-575)
Josep Lluís Sirera
PDF
 
Hauf, Albert (2012): Temes mallorquins. Barcelona: Edicions UIB; Institut d'Estudis Baleàrics; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 445 p. (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver ; 78) (p. 575-579)
Maria del Carme Bosch
PDF
 
L'exili republicà: Política i cultura. Actes de les Jornades d'Estudi celebrades al Centre Cultural la Misericòrdia. Palma, 18-20 de novembre de 2009. 2001. Barcelona: Consell de Mallorca; Publicacons de l'Abadia de Montserrat, 233 p. (p. 579-581)
Pere Rosselló Bover
PDF
 
La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-1976). 2009. Introducción, selección y notas de Santi Cortés, Vicent García Perales. Presentación de José Jesús de Bustos Tovar. Epílogo de (p. 581-587)
Joan Veny i Clar
PDF
 
Martines, Josep (2010): L'anomenat "lo neutre". L'expressió de l'abstracció en català: una aproximació diacrònica. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut d'Estud (p. 587-592)
Joan Martí i Castell
PDF
 
Martines, Vicent (ed.) (2009): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d'Ausiàs March traduïts a 25 llengües. València: Institució Alfons el Magnànim, vol. I, 179 p. vol. II, 634 p. (p. 592-595)
Marie-Claire Zimmermann
PDF
 
Miralles, Eulàlia (2010): Sobre Jeroni Pujades. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 214 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 84). (p. 596-598)
Pep Valsalobre Palacios
PDF
 
Molas, Joaquim (2010): Aproximació a la literatura catalana del segle XX. Barcelona: Editorial Base, 360 p. Molas, Joaquim (2010): Sobre la construcció de la literatura i altres assaigs. Mallorca: Lleonard Muntaner, Editor, 288 p. (p. 599-600)
Oriol González i Tura
PDF
 
Molas, Joaquim (2010): Las vanguardias literarias en Cataluña. Imitación y originalidad. Lleida: Milenio, 200 p. (p. 601-605)
Ramon Salvo Torres
PDF
 
Moreta, Ignasi (2010): No et facis posar cendra. Pensament i religió en Joan Maragall. Barcelona: Fragmenta Editorial, 548 p. (p. 606-607)
Carles Miralles i Solà
PDF
 
Navarro Durán, Rosa (2011): El Tirant lo Blanc i la seva presència en el Lazarillo de Tormes i en les novel·les de Cervantes. Castelló; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 142 p. (p. 607-610)
Diana Berruezo Sánchez
PDF
 
Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. 2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1138 p. + 205 p. (p. 610-613)
Cosme Aguiló
PDF
 
Nomenclàtor toponímic de la Catalunya Nord. 2007. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; Universitat de Perpinyà, 130 p. (p. 613-615)
Jean-Paul Escudero
PDF
 
Pompeu Fabra. Obres completes. A cura de Jordi Mir i Joan Solà. Institut d'Estudis Catalans, 2005-2011, 7 volums. (p. 615-621)
Albert Jané i Riera
PDF
 
Radatz, Hans-Ingo (2010): Das Mallorquinische: gesprochenes Katalanisch auf Mallorca. Aachen: Shaker Verlag, 328 p. (p. 621-623)
Jaume Corbera i Pou
PDF
 
Roig, Jaume (2010): Spill. Edició crítica d'Anna Isabel Peirats. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2 vols. (397+500 p.) + cd-rom ("Clàssics valencians"). (p. 623-632)
Josep-A. Ysern i Lagarda
PDF
 
Rubio Vela, Agustín (2010): Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant. València (edició de l'autor, no venal), 124 p. (p. 632-637)
Mateu Rodrigo Lizondo
PDF
 
Sánchez Miret, Fernando (ed.) (2009): Romanística sin complejos. Homenaje a Carmen Pensado. Bern: Peter Lang, 555 p. (p. 637-641)
José Enrique Gargallo i Gil
PDF
 
Soldevila, Ferran (ed.) (2008): Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot. Revisió filològica de Jordi Bruguera, revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. Barcelona: IEC, 388 P. (Memòries de la Secció Històrico-Ar (p. 641-647)
Josep Antoni Aguilar Àvila
PDF
 
Tomic, Pere (2009): Històries e conquestes del realme d'Aragó e principat de Catalunya. Introducció, transcripció, notes i índex a cura de Joan Iborra. Catarroja; Barcelona: Afers, 354 p. (Textos Clàssics, 2). (p. 648-651)
Maria Toldrà i Sabaté
PDF
 
Triadú, Joan (2008): Memòries d'un Segle d'Or. Barcelona: Proa, 496 p. (p. 651-653)
PDF
 
Vallcorba i Rocosa, Jaume (2010): Obra gramatical i lingüística completa. Edició a cura de Josep Ferrer i Lluís Marquet. Volum 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 696 p. (p. 654-655)
Albert Jané i Riera
PDF
 
Veny, Joan / Pons i Griera, Lídia (2008): Atlas Lingüístic del Domini Català. Volum IV. 9. El camp i els cultius. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 432 p. Veny, Joan / Pons i Griera, Lídia (2010): Atlas Lingüístic del Domini Català. Volum V. (p. 655-659)
PDF
 
Vilà i Bayerri, Montserrat (2009): Lluís Nicolau d'Olwer, Medievalista (1904-1938). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 152 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 148). (p. 659-663)
Albert Guillem Hauf i Valls
PDF
 
Zürrer, P. (2009): Dialetti walser in constesto plurilingue. Gressoney e Issime in Valle d'Aosta, a cura di E. Fazzini. Alessandria: Edizioni dell'Orso, 257 p. (p. 663-665)
Marica Brazzo
PDF
 

Crònica

Jaume Cabré i Albert Manent, Premis d'Honor de les Lletres Catalanes dels anys 2010 i 2011 (p. 669-670)
Jaume Aulet i Amela
PDF
 
Activitats acadèmiques de les Universitats de Madrid (curs 2010-11) (p. 671-673)
Júlia Butinyà i Jiménez, Joan Ribera
PDF
 
Centenari de Màrius Torres: difusió, reivindicació i projecció internacional del poeta i la seva obra (p. 673-674)
Margarida Prats Pujol
PDF
 
Àngel Scala, un segle de vida algueresa (p. 674-676)
Jaume Corbera i Pou
PDF
 
El Centenari de la Secció Filològica (1911-2011) (p. 676-678)
Ramon Sistac i Vicén
PDF
 
Jornades de poesia contemporània catalana i mexicana. Entre la paraula i els sentits. Mèxic, 13-31 d'octubre de 2010 (p. 680-684)
Jordi Marrugat Domènech
PDF
 
Crònica de la commemoració del desè aniversari de la mort de M. Àngels Anglada (p. 678-679)
Isabel Graña i Zapata
PDF
 
Congrés Ciencia, llingua y fronteres, organitzat pel Seminariu de Filoloxía Asturiana a la Universitat d'Oviedo (p. 679-680)
José Enrique Gargallo i Gil
PDF
 
Jornada d'Onomàstica (Lloret de Mar, la Selva, 16 d'octubre de 2010) (p. 684-686)
Narcís Figueras Capdevila
PDF
 
Acte de presentació del llibre Joan Solà. 10 textos d'homenatge (Barcelona, 20 d'octubre de 2010) (p. 686-689)
Montserrat Adam i Aulinas
PDF
 
XXIX Xornaes Internacionales d'Estudiu de l'Academia de la Llingua Asturiana y Homenaje al Prof. García Arias (p. 689)
Ana María Cano González
PDF
 
Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana 2010 (p. 689-690)
Ana María Cano González
PDF
 
Crònica del IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: Memòries, autobiografies i autoficcions (Alacant, 2-4 de novembre de 2010) (p. 690-691)
M. Jesús Francés Mira
PDF
 
Crònica del I Simposi Màrius Torres (4 i 5 de novembre de 2010) (p. 692-694)
Andratx Badia Escolà
PDF
 
Conferències de diversos professors, dins l'àmbit de la romanística, a la Universitat de Barcelona (p. 694-695)
José Enrique Gargallo i Gil
PDF
 
Jornades "El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil (11 i 12 de novembre de 2010) (p. 695)
Miquel Àngel Pradilla Cardona
PDF
 
Reconeixements públics a Aina Moll i Marquès (p. 695-698)
Damià Pons i Pons
PDF
 
Giornata in memoria di Roberto Gusmani (Udine, 19 novembre 2010) (p. 698-699)
Raffaella Bombi
PDF
 
CLUB 18, Divuitè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (22 de novembre de 2010) (p. 700-703)
Montserrat Badia i Cardús
PDF
 
Acte d'homenatge a Jordi Bruguera i Talleda (Institut d'Estudis Catalans, 25 de novembre de 2010) (p. 703-704)
Joan Anton Rabella i Ribas
PDF
 
Elecció de nous membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL) (3 de desembre de 2010) (p. 703-704)
Joan Anton Rabella i Ribas
PDF
 
Sobre el llegat d'Eduard Toda i Güell (Madrid, 9 de desembre de 2010) (p. 704-705)
Luca Scala
 
Crònica: "Carme Riera. Escriptora de l'any a les Illes Balears" (p. 705-707)
Luisa Cotoner Cerdó
PDF
 
Homenatge a Josep Maria de Casacuberta i Roger (1897-1985) (Institut d'Estudis Catalans, 25 de gener de 2011) (p. 707)
Joan Anton Rabella i Ribas
PDF
 
Convengo internazionale "Fra Autore e Lettore: la filologia romanza nel XXI secolo fra l'Europa e il mondo" (Roma 2-4 febbraio 2011) (p. 708-709)
Gianluca Valenti
PDF
 
Document sobre la valoració de les revistes de filologia romànica (Roma, 4 febbraio 2011) (p. 709-711)
PDF
 
Homenatges a Albert Manent (p. 711-712)
Jordi Manent i Tomàs
PDF
 
Sopar d'homenatge a Joaquim Molas (18 de març de 2011) (p. 712-713)
Marina Gustà
PDF
 
Conferència sobre "La langue d'oc devant l'école (1789-1951) : du déni à la tolérance" (p. 713-714)
Michel Camprubí
PDF
 
Jornades de la Secció Filològica a Sitges: Homenatge a Roca-Pons (14-15 de maig de 2010) (p. 714-715)
Ignasi M. Muntaner
PDF
 
Colloque International de l'Atlas Linguistique Roman (AliR) (L'Aquila-Avezzano, 19-21 mai 2011) (p. 715-717)
Teresa Giammaria
PDF
 
Presentació del Volum V de l'Atles Lingüístic del Domini Català (Palma, maig 2011) (p. 717-719)
Joan Pomar Mir
PDF
 
VII Jornada REALITER sobre "Multilingüisme i pràctiques terminològiques" (Quebec juny 2011) (p. 719-720)
Maria Teresa Cabré i Castellví
PDF
 
Tercer Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics. Geoparemiologia romànica (6 i 7 de juny de 2011) (p. 720-722)
Joan Fontana Tous
PDF
 
Presentació del Diccionari de dubtes del català oral a l'Institut d'Estudis Catalans (14 de juny de 2011) (p. 722-723)
Joan Julià i Muné
PDF
 
Premi a la millor creació cultural en llengua catalana 2011 a Pa negre (25 de juny de 2011) (p. 723-724)
Josep Guia
PDF
 
"Corso di Aggiornamento in Discipline linguistiche" della Socètà Italiana di Glottologia (San Daniele del Friuli-Udine, 5-9 settembre 2011) (p. 724-725)
Raffaella Bombi
PDF
 
XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques (Barcelona, 5-9 de setembre de 2011) (p. 725-728)
Joan Anton Rabella i Ribas
PDF
 
Premis i distincions (p. 728)
PDF
 

Necrologies

Helmut Lüdtke (1926-2010) (p. 729-730)
Joan Veny i Clar
PDF
 
Claire Blanche-Benveniste (1935-2010) (p. 730-733)
Henri-José Deulofeu
PDF
 
Miquel Siguan i Soler (1918-2010) (p. 733-734)
Salvador Giner i de San Julián
PDF
 
Jordi Bruguera i Talleda (1926-2010) (p. 735-736)
Josep Massot i Muntaner
PDF
 
Jaume Vallcorba i Rocosa (Barcelona, 31.08.1920 - 28.09.2010) (p. 736-742)
Josep Ferrer i Ferrer
PDF
 
Joan Triadú i Font (1921-2010) (p. 743-751)
Ricard Torrents i Bertrana
PDF
 
Joan Solà i Cortassa (1940-2010) (p. 751-755)
Isidor Marí i Mayans
PDF
 
Antoni Gili (1932-2010) (p. 755-756)
Cosme Aguiló
PDF
 
Valentín García Yebra (1917-2010) (p. 756-761)
Julia Sevilla Muñoz
PDF
 
Joan Colomines (1922-2011) (p. 761-765)
Àlex Broch
PDF
 
Robert Brian Tate (1921-2011) (p. 765-768)
Mariàngela Vilallonga
PDF
 
Ramon Sugranyes de Franch (1911-2011) (p. 768-770)
A. Lara
PDF
 
Lluís Marquet i Ferigle (1937-2011) (p. 771-776)
Josep Ferrer i Ferrer
PDF
 
Jordi Teixidor i Martínez (Barcelona, 1939-2011) (p. 776-778)
Gabriel Sansano i Belso
PDF
 
Gaston Tuaillon (1923-2011) (p. 779-782)
Tullio Telmon
PDF
 

Llibres rebuts

Fuellas d'informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa (p. 667)
PDF
 
Lengua & fablas. Publicazión añal de rechiras, treballos e decumentazión arredol de l'aragonés e a suya literatura (p. 667)
PDF
 
Gavagnin, Gabriella (ed.) (2010): L'art de traduir Petrarca. Les versions al català del Cançoner. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 299 p. ("L'Arjau", 17). (p. 667-668)
PDF
 
Maduell, Àlvar (2010): Edicions del XIX que desmitifiquen Aribau i redimensionen la Renaixença. Barcelona: Argra Trading, 60. (Maduixer ; 17). (p. 668)
PDF
 
Lühken, Annette (2010): Französische Automobilwerbung im Internet. Exemplarische Analysen der Modelpräsentationen von Peugeot, renault und Citroën. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert. (Pro Lingua; 46). (p. 668)
PDF
 

Miscel·lània

Sobre l'ètim del murcià Guiñamón (p. 313-315)
Joan Veny i Clar
PDF
 
El Santhipolenc Joan López (1730-1798), filòleg? (p. 317-326)
Emília Anglada
PDF
 
"La Llengua de la publicitat a la televisió", un projecte de recerca sobre l'activitat comunicativa multimodal (p. 327-334)
Lídia Pons i Griera
PDF
 
La Creativitat lèxica en la traducció catalana de l'Ulisses de Joyce: els processos de composició (p. 335-345)
Dídac Pujol
PDF
 
Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana el 2010 segons les dades de El baròmetre de la comunicació i la cultura. Primeres estimacions (p. 347-365)
Miquel Àngel Pradilla Cardona, Institut d'Estudis Catalans. Xarxa CRUSC
PDF
 
La Base de données linguistique occitane thesoc. Trésor patrimonial et instrument de recherche scientifique (p. 367-387)
Jean-Philippe Dalbera, Michèle Oliviéri, Jean-Claude Ranucci, Guylaine Brun-Trigaud, Pierre-Aurélien Georges
PDF
 
Els Capítols de nomenament de Joanot Martorell com a procurador del comtat de Dènia. Una aportació a la controvertida identitat de l'autor del Tirant (p. 389-403)
Vicent Josep Escartí
PDF
 
Projecte d'edició de les obres completes de Manuel Milà i Fontanals (p. 405-418)
Manuel Jorba i Jorba
PDF
 
El Cançoner espiritual de Moliné i Brasés: una proposta de reconstrucció (p. 419-429)
Tomàs Martínez Romero
PDF
 
Bibliografia de Joan Sales: obra i recepció crítica (p. 431-459)
Josep-Vicent Garcia i Raffi
PDF
 
Correspondència de Joan Fuster (p. 461-464)
Antoni Furió
PDF
 
Montserrat Roig: vint anys de silenci (p. 465-473)
Anne Charlon
PDF
 
El Projecte "Corpus dels trobadors", de la Unió Acadèmica Internacional, gestionat per l'Institut d'Estudis Catalans (p. 475-481)
Vicenç Beltran Pepió, Tomàs Martínez Romero
PDF