Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Influència de la poesia francesa des d'Andreu Febrer a Ausiàs March

Marta Marfany i Simó

Resum


L'article revisa la influència de la poesia francesa en la poesia catalana des de Gilabert
de Pròixida i Andreu Febrer fins a Ausiàs March i alguns dels seus seguidors. L'anàlisi
de la llengua poètica d'aquests autors amb una atenció especial a Ausiàs March
permet observar coincidències expressives amb els grans poetes francesos dels segles xiv
i xv: Guillaume de Machaut, Oton de Grandson, Christine de Pizan, Charles d'Orléans i
Alain Chartier. La poesia i la música franceses, amb una forta presència a la Corona
d'Aragó des de Joan I i Violant de Bar i tot al llarg del segle xv, aportaren a la poesia
catalana, més que no pas novetats conceptuals, una renovació en les formes mètriques i,
sobretot, un model de dicció per als motius trobadorescos tradicionals.

Text complet: PDF