Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Arqueología y el patrimonio cultural como problema : Deleuze y Maragatería

Pablo Alonso González

Resum


El "pòster" a presentar pretén donar a conèixer molt resumidament el que podríem anomenar com un "gir" en la manera de fer i de relacionar-se de l'Arqueologia amb altres ciències. En particular es defensa un paper central de l'Arqueologia dins de l'ampli camp de la gestió del patrimoni cultural (GPT). Malgrat la seva escassa representació en el món acadèmic espanyol, sens dubte la GPT mourà en el futur - si no ho fa - més recursos i persones que el mercat arqueològic. En que la disciplina arqueològica sàpiga adaptar-se als canvis que aquesta situació comportarà resideix la clau de la seva supervivència futura com a activitat acadèmica profitosa per a la societat. Més tenint en compte el context actual neoliberal on les retallades de fons públics tendeixen a minar en primer lloc aspectes culturals i de recerca. Per això, creiem que l'Arqueologia ha d'ocupar el seu espai en el món de la GPT per no ser desbancada per altres disciplines que fins ara s'han mostrat més puixants en el nostre país, com la Geografia o l'arquitectura. A més, dins del camp de la GPT l'Arqueologia pot desplegar tota la seva capacitat projectual basada en una facilitat per entendre contextos històrics, sociopolítics i econòmics amplis que es mostra essencial en el món contemporani. Des d'aquesta perspectiva, creiem que l'Arqueologia no ha de sotmetre's a les rígides categories administratives que la condemnen a una posició secundària com "bombers patrimonials", sinó que més aviat hauria de repensar les seves relacions amb altres disciplines sense una estratificació jeràrquica. Des de la GPT, per tant, l'Arqueologia entra en contacte amb camps tan diversos com el desenvolupament rural, la gestió ambiental, cinegètica i forestal, l'ordenació del territori, les polítiques urbanístiques, l'arquitectura i la restauració, la gestió empresarial, etc . Per això la disciplina ha d'estar al corrent no només de l'evolució de les polítiques administratives i de les transformacions teòriques i metodològiques de les altres disciplines, sinó que ha de repensar a si mateixa dins de nous paradigmes filosòfics i sociològics als que sens dubte pot aportar nous conceptes i experiències. Sempre que, evidentment, l'Arqueologia es trobi present en les discussions contemporànies sobre teoria i pràctica en l'àmbit francòfon i anglosaxó. La situació actual no és sostenible: les diferents corrents de pensament solen arribar a la nostra disciplina amb un retard d'uns 15 anys en el món anglosaxó i més encara a Espanya, si és que arriben. Estructuralisme, post-estructuralisme, teoria de l'actor-xarxa, pragmatisme, etc. haurien de ser paraules habituals en el món arqueològic, més enllà de les simples dicotomies processualista - postprocesualistas. Dins d'aquest marc general es pot intuir un nou paper de la Universitat en el context de la GPT i la creació de projectes a nivell territorial. Entenc la Universitat com un ens que, sent conscient del context de domini de les polítiques de mercat i de les limitacions de les rígides categories administratives, sobrepassi les dues restriccions per poder crear nous conceptes i línies de pensament - això sí, mantenint sempre per difícil que pugui semblar, una posició pragmàtica-. Lluny d'aquesta funció la Universitat deixa de tenir sentit i per això la crisi al començament del segle XXI: o la fagocita el mercat o l'administració. Convençut d'aquests plantejaments, intentaré explicar breument partint de dos eixos que giren en una manera obert al voltant de la GPC. En el primer d'ells es esbossen les línies de desenvolupament teòric en una manera abstracte. En el segon, per evitar la crítica d'excessiva abstracció i per mantenir la convicció pragmàtica, s'explica succintament la posada en pràctica de la teoria a través del projecte de creació d'un Parc Cultural a Maragatería (Lleó).

Text complet: PDF (Castellano)