Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudio arqueométrico de cerámicas procedentes del yacimiento de Starosiedle (Gubin, Polonia)

Javier Peña-Poza

Resum


Aquest treball reuneix els resultats de la caracterització arqueomètrica d’un conjunt representatiu de fragments de ceràmica de la primera Edat del Ferro pertanyents al jaciment arqueològic de Starosiedle (Gubin, Polònia). L’objectiu principal de l’estudi ha estat profunditzar en les seqüències de producció i tecnologia dels materials ceràmics trobats durant els treballs arqueològics de camp duts a terme en aquest jaciment en els últims anys. La ceràmica estudiada correspon a la primera ocupació del lloc, datada principalment en el s. VI a. C. i que presenta una ampla varietat de tipologies i formes amb 3 aparences o tractaments superficials: tosc, allisat i brunyit. L’estudi de caracterització es va dur a terme mitjançant les següents tècniques químico-físiques: lupa binocular, examen petrogràfic mitjançant làmina prima, difracció de raigs X (DRX), anàlisi tèrmic diferencial i termogravimètric (ATD, ATG), microscòpia electrònica de rastreig (MEB) combinada amb microanàlisi de dispersió d’energies de raigs X (EDX) i spectrometria de fluorescència de raigs X (FRX).

Text complet: PDF (Castellano)