Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Conservación preventiva del patrimonio cultural metálico en museos. Estudio de la presencia de ácidos orgánicos mediante captadores pasivos : la aplicación de técnicas de análisis

Diana Lafuente

Resum


Un dels principals agents de degradació de les col•leccions en museus són els contaminants atmosfèrics: SO2, NO, O3, els compostos de sofre reduït (SH i COS) i, en particular, els compostos orgànics volàtils (COV), a més de la humitat relativa, la llum i la temperatura. Dins del patrimoni cultural metàl. lic, l'aparició de productes de corrosió compostos de acetats i formiat és típica dins d'atmosferes contaminades de museus (vitrines, magatzems, embalatges, etc. ). Aquestes estan causades per la presència de vapors d'àcids acètic i fòrmic que, al seu torn, provenen de les emissions de les fustes usades en vitrines, expositors i magatzems, silicones i altres productes de segellat de juntures, laques i dissolvents, vernissos i pintures. Aquests problemes de corrosió poden ser previnguts gràcies a un control dels contaminants, així com de les condicions atmosfèriques. Hi ha múltiples maneres d'extreure mostres d'aquests contaminants per avaluar la seva concentració però, essencialment, es divideixen en dos tipus: mostreig actiu ,que requereix un equip complex i car, amb un constant manteniment, i el mostreig passiu que es més senzill, ràpid i eficaç -, que és el que s'ha fet servir en aquest estudi. Els tubs de difusió de Palmes han demostrat ser un sistema de mostreig passiu eficient i amb uns resultats contrastables. S'exposen durant un període de dues setmanes i, un cop transcorregut aquest temps, s'analitza el filtre mitjançant cromatografia iònica. Els objectius d'aquest estudi són: conèixer les condicions reals de contaminació per aquests àcids en museus i exposicions a Espanya, avaluar els seus efectes i sinergies, realitzar assajos d'exposició real i de laboratori per observar els efectes d'aquests àcids en la corrosió d'objectes metàl•lics i, a partir de les conclusions obtingudes en els apartats anteriors, es pretenen establir els nivells de contaminació acceptables per vapors d'àcid acètic i fòrmic en museus. Les línies d'investigació d'aquest estudi, per tant, s'emmarquen dins de la "Ciència de la conservació" i, en concret, en la conservació del patrimoni metàl. lic i la seva conservació preventiva davant l'atac d'àcids orgànics.

Text complet: PDF (Castellano)