Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La detección de diferentes periodos de ocupación a través del análisis del material cerámico hallado en el patio de la tumba 33 en la necrópolis de qubbet el-hawa (Asuán, Egipto)

Marta Valenti Costales

Resum


La nostra participació en el projecte Excavació, Estudi Històric i Conservació de la tomba número 33 de la Necròpolis de Qubbet el-Hawa (Assuan, Egipte), dirigit pel Dr Alejandro Jiménez Serrano, professor de la Universitat de Jaén (Jiménez, 2009b: 35-60), amb la col. laboració del Consell Superior d'Antiguitats d'Egipte, ens ha permès documentar, estudiar i restaurar una sèrie de recipients ceràmics que, a través d'altres paral. lels ben datats, ens han proporcionat dos moments concrets d'ocupació del pati de la tomba QH 33, objecte d'estudi d'aquest projecte. De moment, a causa del abundant material ceràmic trobat al llarg de les dues campanyes de treballs arqueològics desenvolupades en el pati de la QH 33, segueix pendent de futures investigacions, però, a través de l'anàlisi dels recipients ceràmics comentats, podem confirmar dues etapes concretes d'ocupació (Regne Mitjà i Regne Nou) dins de la llarga història que, segurament, s'ha desenvolupat en aquest hipogeu.

Text complet: PDF (Castellano)