Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Proposta d'aplicació de la micromorfologia a l'estudi dels materials de construcció protohistòrics

Marta Mateu Sagués

Resum


Del poblament protohistoric del nord-est peninsular. Ens referim als elements fets a partir d'una argamassa de terra (argiles, llims, sorres), amb components minerals (gravetes i graves) i/o vegetals, i assecats al sol. Aquest material, molt usat en l'arquitectura protohistorica, es d'una gran fragilitat, i en consequencia es realment reduit el nombre de restes recuperades. Volem afegir a l'estudi tipologic la perspectiva de l'analisi micromorfologica. Aquesta tecnica consisteix en analitzar el sediment a escala microscopica. Aixo ens permet determinar la composicio i elaboracio dels diferents materials de construccio, aixi com distingir els processos edafosedimentaris postdeposicionals que afecten a la preservacio i conservacio dels mateixos. Com a punt de partida ens centrem en els materials recuperats a l'assentament de Sant Jaume-Mas d'en Serra (Alcanar, Montsia), datat a la transicio dels segles VII a VI ane.

Text complet: PDF