Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Protocolos para la recogida de muestras en restos bioantropológicos. El caso del Tolmo de Minateda

Alejandra Calderón Ordóñez, Aioze Trujillo Mederos, Guacimara Ramos Pérez, Nuria Alvarez Rodríguez

Resum


Un dels èxits assolits per l’antropologia com disciplina científica és haver aconseguit unificar els criteris i protocols d’estudi del material antropològic, sobretot en aspectes de caràcter bàsic i general (Ferembach et al. , 1979; Buikstra y Ubelaker,1994; Campillo, 2001, entre otros). Tenint en compte la importància que han pres els últims anys els anàlisis de laboratori, químics, genètics, d’isòtops, etc. , en l’estudi de les restes bioantropològiques, considerem de gran importància l’estandardització en la recollida de les mostres que seran sotmeses a aquests procediments, com un pas indispensable en la validació dels resultats d’aquests. Per aquesta raó hem plantejat la compilació i redacció d’uns protocols bàsics que permetin la sistematització d’una adequada recollida de les mostres, facilitant així als arqueòlegs la valoració i l’estudi dels materials bioantropològics. Aquests protocols tenen com a finalitat la creació d’un banc de mostres de diferents jaciments, ja que si bé els projectes no sempre compten amb els mitjans necessaris per realitzar tot tipus d’anàlisi, la recollida de les mostres no implica cap dificultat i, pel contrari, brinda la possibilitat de poder realitzar una gran quantitat d’anàlisi en un futur, permetent ampliar la informació que es pot obtenir de l’estudi de restes humanes. En aquest treball utilitzarem, a mode d’exemple, el protocol seguit en la recollida de mostres del material provinent del Tolmo de la Minateda, Albacete, dipositat per al seu estudi al Laboratorio de Prehistoria de la Universidad de La Laguna. Encara que en aquest cas la presa de mostres es va realitzar exclusivament al laboratori, l’ideal seria que el procés s’iniciaria directament al camp, per disminuir els riscos d’una possible contaminació. En definitiva, la nostra proposta preté ser una eina més per a arqueòlegs en el seu camí vers la reconstrucció dels processos socials i el seu impacte sobre els éssers humans, tant en un pla biològic com cultural.

Text complet: PDF (Castellano)