Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La escultura antropomorfa en piedra de Teotihuacan, México : problemáticas, antecedentes y nuevas propuestas

Anabel Villalonga

Resum


L’escultura de l’antiga ciutat de Teotihuacan ha generat poc interès en la investigació, malgrat que en nombroses col. leccions de museus es conserven exemplars que procedeixen d’aquesta cultura. Entre les problemàtiques a les quals ens enfrontem es troba la gran quantitat d’escultures que no procedeixen d’un context arqueològic fiable i que van arribar als museus mitjançant l’adquisició o la cessió per part de particulars. Un altre grup el constitueix aquells que compren les escultures que foren excavades a començaments del segle passat i que no disposen de dades suficients per poder-les ubicar en una cronologia. En conjunt, aquestes escultures que es troben en els museus son majors en nombre si les comparem amb aquelles que procedeixen d’excavacions controlades. Considerem que l’absència en la definició d’uns trets que permetin identificar per una banda la filiació a la ciutat de les escultures i per una altra, el seu probable anclatge temporal, en dificulten el seu estudi. De fet, les cronologies emprades actualment per situar una escultura no procedent d’excavació compren un període de 500 anys. En aquest article es proposa una revisió de l’estat de la qüestió i oferir un nou enfocament per apropar-nos a la idiosincrasia de la litoescultura antropomorfa teotihuacana.

Text complet: PDF (Castellano)