Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La contaminació d'aqüífers: aspectes legals i delimitació de responsabilitats

Òscar Castañón

Resum


La publificació dels aqüifers operada amb la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, ha esdevingut un fet cabdal per a la seva protecció. Fenòmens com la seva sobreexplotació, la salinització i contaminació per abocaments incontrolats es sotmeten al control dels organismes de conca i comunitats d'usuaris.
L'acció dels poders públics amb instruments preventius com la planificació, l'avaluació d'impacte ambiental, l'autorització prèvia i el control de les activitats potencialment degradants del recurs, juntament amb la corresponsabilitat dels usuaris de l'aigua, resulta decisiva, sense oblidar, però, la tutela més limitada que pot oferir la legislació civil i penal.

Text complet: PDF