Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Introducció a la determinació i aplicació dels paràmetres sísmics d'atenuació inelàstica

J. A. Canas

Resum


L'atenuació inelàstica de les ones sísmiques és fonamental per a predir els efectes dels terratrèmols a una distància determinada del focus sísmic. Segons el valor dels coeficients inelàstics associats es poden predir les característiques sismotectòniques i geofísiques de les zones d'estudi, com també les característiques dels diferents tipus de roques i sòls, aspecte important en l'enginyeria civil.
Existeixen diversos tipus d'ones que poden emprar-se per als estudis inelàstics: entre aquests destaquen la península ibèrica, són fàcilment identificables, a més que presenten, normalment, les majors amplituts en els sismogrames.

Text complet: PDF