Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La selecció d'inversions en obres públiques com a manifestació d'una política de govern: la distribució equitativa i territorialment equilibrada


Resum


S'hi exposa tota una sèrie de propostes i intervencions que el Govern de la Generalitat assumeix en la seva política d'obra pública i d'ordenació territorial, per donar resposta a la demanda social i avançar-se a unes necessitats futures de la col·lectivitat. Les accions que s'han de desenvolupar i la prioritat dels projectes s'han d'ajustar a les disponibilitats anuals, cercant, però, l'equilibri entre els recursos i els objectius fixats a cada camp concret en què s'ha d'intervenir, i seguint unes línies ideològiques coherents.

Text complet: PDF