Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
L'estudi de la immigració estrangera a l'Hospitalet. Aportacions del CEL'H al debat sobre les problemàtiques i els reptes de la nova immigració
Miguel Solana Solana
43
Reflexions sobre la cultura catalana a la Franja de Ponent
Josep Espluga Trenc
32
Els centres d'estudis com a motor de coneixement, preservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural
Albert Curto Homedes
27
Habitatge i territori al Baix Llobregat. Un estudi des de la vivència
Conxita Solans Roda
25
Trenta anys de dinamització cultural al Penedès
Pilar Tarrada i Gol
24
La cultura catalana a l'inici del segle XXI. Una visió des del País Valencià
Vicent S. Olmos Tamarit
20
Introducció. Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en relació amb el seu entorn
Carles Riba i Romeva
18
La situació de la cultura catalana a la Catalunya del Nord
Annabelle Brunet
18
Introducció. Set realitats administratives: Visió global de la cultura catalana des de la diversitat territorial
Patrícia Gabancho
16
Projecte de recerca i divulgació històrica Tots els noms (el Penedès, 1931-1978)
Ramon Arnabat i Mata
15
La història al quiosc: una "revolució silenciosa"?
Josep M. Casals, Xavier Casals
15
Factor d'ús i d'abús del patrimoni: El turisme i la gestió de recursos patrimonials
Antoni Laporte Roselló
14
Ús i abús del patrimoni: Actors involucrats en el cas de Menorca
Eulàlia Comas Lamarca
13
Els centres d'estudis i els IES: Com vincular la recerca local als interessos dels joves
Vinyet Panyella
11
Sobre el patrimoni marítim. El cas del Museu de la Pesca de Palamós
Miquel Martí Llambrich
10
Vint-i-cinc idees i algunes propostes per a una nova cultura del territori
Enric Tello Aragay
9
Introdució. Estudis locals i educació
Victòria Almuni Balada
8
Noves perspectives per a la difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis
Llorenç Ferrer i Alòs
8
El màrqueting social com a eina de comunicació dels centres d'estudis
Marc Marín i Cifre
8
El paper dels centres d'estudis i de la indústria turística en la preservació del patrimoni del País Valencià
Antonio Picazo Córdoba
7
Introducció. La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI
Ramon Arnabat i Mata
6
La posada en valor dels diferents tipus de patrimonis: El cas dels Ports
Salvador Carbó i Sabaté
6
Estudis locals i educació
Antoni Gavaldà
6
Apèndix: Deu anys del Centre d'Estudis Lacetans
6
El paper dels centres d'estudis envers el patrimoni i la seva relació amb l'administració
Francesc Tarrats i Bou
6
Centres d'estudis locals, microhistòria, etnologia i educació
Joan Santacana
5
Observatori del Tercer Sector: un centre de recerca i dinamització del Tercer Sector
Ana Villa i Uriol
5
Els diàlegs que reclama la història actual
Mercè Renom Pulit
5
Transcripció del debat posterior a la taula rodona del IV Espai Despuig
4
Apèndix 1: L'Associació Cultural La Foig
3

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »