Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
2009: Núm.: 5 Set realitats administratives. Visió global de la Cultura catalana des de la diversitat territorial Apèndix 1: L'Associació Cultural La Foig Detalls   PDF
 
2009: Núm.: 5 Set realitats administratives. Visió global de la Cultura catalana des de la diversitat territorial Apèndix 2: El 25è aniversari del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre Detalls   PDF
Josep Moragrega
 
2006: Núm.: 2 Recerca i divulgació: El paper dels Centres d'Estudis i de les Universitats Apèndix: Deu anys del Centre d'Estudis Lacetans Detalls   PDF
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana Apèndix: Torn de paraules Detalls   PDF
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Arxius: funció cultural i estratègies de col·laboració Detalls   PDF
M. Àngels Suquet i Fontana
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana Ús i abús del patrimoni: Actors involucrats en el cas de Menorca Detalls   PDF
Eulàlia Comas Lamarca
 
2010: Núm.: 6 Estudis Locals i Educació Centres d'estudis locals, microhistòria, etnologia i educació Detalls   PDF
Joan Santacana
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Col·lecció local i biblioteca pública: un binomi necessari Detalls   PDF
Josep Vives i Gràcia
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Debat Detalls   PDF
 
2007: Núm.: 3 Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en la relació amb el seu entorn El màrqueting social com a eina de comunicació dels centres d'estudis Detalls   PDF
Marc Marín i Cifre
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana El paper dels centres d'estudis envers el patrimoni i la seva relació amb l'administració Detalls   PDF
Francesc Tarrats i Bou
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana El paper dels centres d'estudis i de la indústria turística en la preservació del patrimoni del País Valencià Detalls   PDF
Antonio Picazo Córdoba
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana Els centres d'estudis com a motor de coneixement, preservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural Detalls   PDF
Albert Curto Homedes
 
2010: Núm.: 6 Estudis Locals i Educació Els centres d'estudis i els IES: Com vincular la recerca local als interessos dels joves Detalls   PDF
Vinyet Panyella
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Els centres d'estudis i la cooperació: una necessitat actual, una desitjada i necessària continuïtat Detalls   PDF
Pere Gifre Ribas
 
2006: Núm.: 2 Recerca i divulgació: El paper dels Centres d'Estudis i de les Universitats Els diàlegs que reclama la història actual Detalls   PDF
Mercè Renom Pulit
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Els reptes de la cooperació i de la mediació Detalls   PDF
Narcís Figueras Capdevila
 
2010: Núm.: 6 Estudis Locals i Educació Estudis locals i educació Detalls   PDF
Antoni Gavaldà
 
2005: Núm.: 1 L'ús i l'abús del patrimoni en els territoris de parla catalana Factor d'ús i d'abús del patrimoni: El turisme i la gestió de recursos patrimonials Detalls   PDF
Antoni Laporte Roselló
 
2008: Núm.: 4 La Recerca Local davant les problemàtiques del segle XXI Habitatge i territori al Baix Llobregat. Un estudi des de la vivència Detalls   PDF
Conxita Solans Roda
 
Núm. 7 (2011): L'Associacionisme i els equipaments culturals al territori Inroducció. L'associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació per la mediació Detalls   PDF
Amaranta Gibert
 
2007: Núm.: 3 Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en la relació amb el seu entorn Introducció. Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en relació amb el seu entorn Detalls   PDF
Carles Riba i Romeva
 
2008: Núm.: 4 La Recerca Local davant les problemàtiques del segle XXI Introducció. La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI Detalls   PDF
Ramon Arnabat i Mata
 
2006: Núm.: 2 Recerca i divulgació: El paper dels Centres d'Estudis i de les Universitats Introducció. Recerca i difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis: contraposició o complementarietat? Detalls   PDF
Ramon Alberch i Fugueras
 
2009: Núm.: 5 Set realitats administratives. Visió global de la Cultura catalana des de la diversitat territorial Introducció. Set realitats administratives: Visió global de la cultura catalana des de la diversitat territorial Detalls   PDF
Patrícia Gabancho
 
1 - 25 de 45 elements 1 2 > >>