Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: Núm.: 35

Núm.: 35

Articles

La fascinació de les coves i el carst: l’aigua, la roca, el temps i la vida (p. 9-10)
Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Guillem X. Pons, Antelm Ginard, Damià Vicens
PDF
 
Les exploracions espeleològiques a les illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia (p. 11-36)
Antelm Ginard, Àngel Ginés, Damià Vicens
PDF
 
Condicionants litològics i estructurals del carst a les illes Balears (p. 37-52)
Joan J. Fornós, Bernadí Gelabert
PDF
 
El modelat exocàrstic de les Balears i els camps de lapiaz de mitjana muntanya mediterrània a la serra de Tramuntana de Mallorca (p. 53-68)
Àngel Ginés, Joaquín Ginés
PDF
 
El karren litoral a les illes Balears (p. 69-84)
Lluís Gómez-Pujol, Joan J. Fornós, Francesc Pomar
PDF
 
Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les illes Balears (p. 85-102)
Joaquín Ginés, Àngel Ginés
PDF
 
Cavitats subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca (p. 103-132)
Francesc Gràcia, Bernat Clamor, Pere Gamundí, Joan J. Fornós, Peter Watkinson
PDF
 
Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del Llevant i Migjorn de Mallorca (p. 133-146)
Francesc Gràcia, Bernat Clamor, Pere Gamundí, Joan J. Fornós
PDF
 
La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les illes Balears (p. 147-164)
Antoni Merino, Antoni Mulet, Guillem Mulet, Antoni Croix, Anders Kristofersson, Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Joan J. Fornós
PDF
 
Evidències morfològiques de processos hipogènics a cavitats de Mallorca (p. 165-182)
Antoni Merino, Joaquín Ginés, Joan J. Fornós
PDF
 
Espeleotemes i minerals de les coves de les illes Balears (p. 183-198)
Antoni Merino, Joan J. Fornós, Àngel Ginés
PDF
 
Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears (p. 199-212)
Joan J. Fornós, Joaquín Ginés, Francesc Gràcia, Antoni Merino
PDF
 
Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les illes Balears (p. 213-226)
Joaquín Ginés, Àngel Ginés, Joan J. Fornós
PDF
 
Cavitats litorals de gènesi marina a les illes Balears (p. 227-236)
Damià Vicens, Francesc Gràcia, Pau Balaguer, Antelm Ginard, Damià Crespí, Pere Bover
PDF
 
La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: què en sabem? (p. 237-240)
Josep Antoni Rosselló, Joan Pericàs
PDF
 
Biospeleologia de les cavitats de les illes Balears: invertebrats terrestres (p. 241-256)
Guillem X. Pons, Mateu Vadell
PDF
 
La fauna aquàtica dels hàbitats anquihalins i dolçaquícoles de les cavitats balears (p. 257-268)
Francesc Gràcia, Damià Jaume
PDF
 
Les ratapinyades de les illes Balears: distribució, avaluació i estat sanitari de les poblacions (p. 269-282)
Jordi Serra-Cobo, Xavier Bayer, Marc López-Roig, Magdalena Seguí
PDF
 
Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les illes Balears (p. 283-298)
Damià Vicens, Guillem X. Pons
PDF
 
La Paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: la contribució de les excavacions recents (p. 299-316)
Pere Bover
PDF
 
Arqueologia de les cavernes de les illes Balears (p. 317-332)
Damià Ramis, Gabriel Santandreu
PDF
 
Les coves turístiques de les illes Balears: antecedents i estat de la qüestió (p. 333-344)
Joaquín Ginés, Àngel Ginés
PDF
 
La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les illes Balears (p. 345-362)
Guillem X. Pons, Catalina Massutí, Miquel Mir-Gual
PDF
 
Joaquim Montoriol i Pous (1924-2011) (p. 363-366)
PDF
 
Llistat de les cavitats de les Balears de més de 300 metres de recorregut (p. 367-368)
Francesc Gràcia
PDF