Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: Núm.: 35

Núm.: 35

Articles

La fascinació de les coves i el carst: l’aigua, la roca, el temps i la vida PDF
Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Guillem X. Pons, Antelm Ginard, Damià Vicens 9-10
Les exploracions espeleològiques a les illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia PDF
Antelm Ginard, Àngel Ginés, Damià Vicens 11-36
Condicionants litològics i estructurals del carst a les illes Balears PDF
Joan J. Fornós, Bernadí Gelabert 37-52
El modelat exocàrstic de les Balears i els camps de lapiaz de mitjana muntanya mediterrània a la serra de Tramuntana de Mallorca PDF
Àngel Ginés, Joaquín Ginés 53-68
El karren litoral a les illes Balears PDF
Lluís Gómez-Pujol, Joan J. Fornós, Francesc Pomar 69-84
Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les illes Balears PDF
Joaquín Ginés, Àngel Ginés 85-102
Cavitats subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca PDF
Francesc Gràcia, Bernat Clamor, Pere Gamundí, Joan J. Fornós, Peter Watkinson 103-132
Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del Llevant i Migjorn de Mallorca PDF
Francesc Gràcia, Bernat Clamor, Pere Gamundí, Joan J. Fornós 133-146
La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les illes Balears PDF
Antoni Merino, Antoni Mulet, Guillem Mulet, Antoni Croix, Anders Kristofersson, Francesc Gràcia, Joaquín Ginés, Joan J. Fornós 147-164
Evidències morfològiques de processos hipogènics a cavitats de Mallorca PDF
Antoni Merino, Joaquín Ginés, Joan J. Fornós 165-182
Espeleotemes i minerals de les coves de les illes Balears PDF
Antoni Merino, Joan J. Fornós, Àngel Ginés 183-198
Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears PDF
Joan J. Fornós, Joaquín Ginés, Francesc Gràcia, Antoni Merino 199-212
Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les illes Balears PDF
Joaquín Ginés, Àngel Ginés, Joan J. Fornós 213-226
Cavitats litorals de gènesi marina a les illes Balears PDF
Damià Vicens, Francesc Gràcia, Pau Balaguer, Antelm Ginard, Damià Crespí, Pere Bover 227-236
La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: què en sabem? PDF
Josep Antoni Rosselló, Joan Pericàs 237-240
Biospeleologia de les cavitats de les illes Balears: invertebrats terrestres PDF
Guillem X. Pons, Mateu Vadell 241-256
La fauna aquàtica dels hàbitats anquihalins i dolçaquícoles de les cavitats balears PDF
Francesc Gràcia, Damià Jaume 257-268
Les ratapinyades de les illes Balears: distribució, avaluació i estat sanitari de les poblacions PDF
Jordi Serra-Cobo, Xavier Bayer, Marc López-Roig, Magdalena Seguí 269-282
Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les illes Balears PDF
Damià Vicens, Guillem X. Pons 283-298
La Paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: la contribució de les excavacions recents PDF
Pere Bover 299-316
Arqueologia de les cavernes de les illes Balears PDF
Damià Ramis, Gabriel Santandreu 317-332
Les coves turístiques de les illes Balears: antecedents i estat de la qüestió PDF
Joaquín Ginés, Àngel Ginés 333-344
La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les illes Balears PDF
Guillem X. Pons, Catalina Massutí, Miquel Mir-Gual 345-362
Joaquim Montoriol i Pous (1924-2011) PDF
363-366
Llistat de les cavitats de les Balears de més de 300 metres de recorregut PDF
Francesc Gràcia 367-368