Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2009: Núm.: 9 Les oportunitats de la crisi

Núm.: 9 Les oportunitats de la crisi

Portal

Una nació ambiciosa (p. 7)
PDF
 

Finestra

El sistema electoral a Catalunya (p. 11-28)
Raül Escobar
PDF
 
Els think tanks. Una aproximació terminològica i històrica (p. 29-42)
Francesc Ponsa
PDF
 

Connexions

Crisi econòmica o crisi de model de creixement? (p. 43)
Maria Àngels Cabasés
PDF
 
Les tres potes de l'empresa (p. 45-54)
Josep Gonzàlez
PDF
 
Estratègies empresarials inovadores per a sortir reforçat d'una recessió (p. 55-64)
Oriol Amat Salas
PDF
 
El debat social sobre la flexiguretat i el seu impacte en la crisi del Dret del Treball (p. 65-80)
Miquel Àngel Falguera Baró
PDF
 
De la fàbrica d'Espanya a proveïdor del món (p. 81-92)
Ramon Aymerich
PDF
 

Connexions - Navegador

Com es reinventa un país? Aprenent del cas de Finlàndia (p. 93-106)
Àlex Ruiz
PDF
 

Connexions - Bloc

Aprofitar la crisi per avançar (p. 107)
Isabel Nonell
PDF
 

Fòrum

Josep Lagares: "Deixem de flagel·lar-nos parlant de crisi. Tot són reptes que es poden solucionar". Una conversa amb Josep Huguet (p. 111-126)
Bàrbara Lligadas
PDF
 

Full de Càlcul

Les cooperatives i la responsabilitat social de les empreses en un moment de canvi (p. 127-138)
Xavier López
PDF
 

Explorador

Els nombrosos reptes de la Sud-Àfrica de Zuma (p. 139-150)
Antoni Castel
PDF
 

Arxiu

La inserció de les dones a la vida pública i política durant la Segona República (1931-1939) (p. 151-163)
Natàlia Navarro
PDF
 

Xarxa

"Geografía humana" de Joan Romero (p. 164-166)
Pilar Benejam
PDF
 
"Matanza y Cultura" de Victor Davis Hanson (p. 166-167)
Enric Calpena
PDF
 
"El Casalot" de Charles Dickens (p. 168-169)
Joan Solà
PDF
 
"Els Pagesos" de Josep Pla (p. 170-171)
Ferran Sáez
PDF