Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: 17 (gener-juny 2011)

17 (gener-juny 2011)

Articles

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles PDF
273-276
Normes de presentació d'originals per a l'edició PDF
277-278
Guidelines for the presentation of original documents for publication PDF
279-280
Crònica de les activitats de la Societat d'Història de l'Educació anys 2009-2010 PDF
281-284
Avaluadors de la revista Educació i Història : anys 2008-2010, números 11-16 PDF
285-286

Ressenyes crítiques i bibliografia = Critical reviews and bibliography

La Conservació i l'estudi del patrimoni historicoeducatiu a Espanya en l'actualitat = The conservation and study of historical and educational heritage in Spain today PDF
Xavier Motilla Salas 261-270

Assajos i estudis

Una Escuela desconocida del exilio: la polémica en torno al Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón = An unknown school of exile: the controversy surrounding the Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón PDF
Sandra García de Fez 213-235

Assajos i estudis = Assays and researches

Una Educació pròpia: el compromís de les escriptores amb el públic femení = An education of one's own: women wirters' commitment with female public PDF
Neus Real Mercadal 9-46
D'alumna a mestra : l'accés de les dones al magisteri oficial = From pupil to teacher : the entry of women teachers into the state school system in Catalonia PDF
Esther Cortada i Andreu 47-75
L'Educació de les dones entre la Il·lustració i el liberalisme: la Societat Econòmica de València (1776-1874) = Women's education between the Enlightenment and the liberalism: The Economic Society of Valencia (1776-1874) PDF
Raúl Mínguez Blasco 77-99
Las Primeras alumnas en los estudios de bachillerato en Canarias = The first students in secondary schooling in Canarias PDF
Teresa González Pérez 101-132
Os mecanismos espaciais do governo no ensino : a centralização-descentralizaçao do ensino (Finais da Monarquia e I Republica) = The mechanisms of government in education space : the centralization-decentralization of education (End of the Monarchy and PDF
José Gregório Viegas Brás, Maria Neves Leal Gonçalves 133-155
L'Educació pública a Llubí a principi del segle XX: Maria Capó i Joan Vidal = Public education in Llubí (Mallorca) in the early twentieth century: Maria Capó and Joan Vidal PDF
Bartomeu Orell i Villalonga 157-185
«Innecesarios a todas luces» : el desmantellament de la xarxa d'instituts en la postguerra = «Obviously unnecessary» : the dismantling of state high school net after Spanish Civil War PDF
Antonio Francisco Canales Serrano 187-212
L'Ensenyament de la llengua catalana a Mallorca a finals del franquisme : l'Obra Cultural Balear i la creació de l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor (1960-1980) = The teaching of the Catalan language in Majorca at the end of the Franco regime : l PDF
Daniel Sáez Quetglas 237-258