Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: 17 (gener-juny 2011)

17 (gener-juny 2011)

Articles

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles (p. 273-276)
PDF
 
Normes de presentació d'originals per a l'edició (p. 277-278)
PDF
 
Guidelines for the presentation of original documents for publication (p. 279-280)
PDF
 
Crònica de les activitats de la Societat d'Història de l'Educació anys 2009-2010 (p. 281-284)
PDF
 
Avaluadors de la revista Educació i Història : anys 2008-2010, números 11-16 (p. 285-286)
PDF
 

Ressenyes crítiques i bibliografia = Critical reviews and bibliography

La Conservació i l'estudi del patrimoni historicoeducatiu a Espanya en l'actualitat = The conservation and study of historical and educational heritage in Spain today (p. 261-270)
Xavier Motilla Salas
PDF
 

Assajos i estudis

Una Escuela desconocida del exilio: la polémica en torno al Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón = An unknown school of exile: the controversy surrounding the Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón (p. 213-235)
Sandra García de Fez
PDF
 

Assajos i estudis = Assays and researches

Una Educació pròpia: el compromís de les escriptores amb el públic femení = An education of one's own: women wirters' commitment with female public (p. 9-46)
Neus Real Mercadal
PDF
 
D'alumna a mestra : l'accés de les dones al magisteri oficial = From pupil to teacher : the entry of women teachers into the state school system in Catalonia (p. 47-75)
Esther Cortada i Andreu
PDF
 
L'Educació de les dones entre la Il·lustració i el liberalisme: la Societat Econòmica de València (1776-1874) = Women's education between the Enlightenment and the liberalism: The Economic Society of Valencia (1776-1874) (p. 77-99)
Raúl Mínguez Blasco
PDF
 
Las Primeras alumnas en los estudios de bachillerato en Canarias = The first students in secondary schooling in Canarias (p. 101-132)
Teresa González Pérez
PDF
 
Os mecanismos espaciais do governo no ensino : a centralização-descentralizaçao do ensino (Finais da Monarquia e I Republica) = The mechanisms of government in education space : the centralization-decentralization of education (End of the Monarchy and (p. 133-155)
José Gregório Viegas Brás, Maria Neves Leal Gonçalves
PDF
 
L'Educació pública a Llubí a principi del segle XX: Maria Capó i Joan Vidal = Public education in Llubí (Mallorca) in the early twentieth century: Maria Capó and Joan Vidal (p. 157-185)
Bartomeu Orell i Villalonga
PDF
 
«Innecesarios a todas luces» : el desmantellament de la xarxa d'instituts en la postguerra = «Obviously unnecessary» : the dismantling of state high school net after Spanish Civil War (p. 187-212)
Antonio Francisco Canales Serrano
PDF
 
L'Ensenyament de la llengua catalana a Mallorca a finals del franquisme : l'Obra Cultural Balear i la creació de l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor (1960-1980) = The teaching of the Catalan language in Majorca at the end of the Franco regime : l (p. 237-258)
Daniel Sáez Quetglas
PDF