Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

9-10 (2006-2007)

Articles

Recensions (p. 382-523)
PDF
 
Dades dels col·laboradors d'aquest número (p. 525-529)
PDF
 

Cinema i història de l'educació

Sophie Scholl i La Rosa Blanca : resistència i testimoni dels estudiants de l'Alemanya nazi = Sophie Scholl and Die wieβe Rose : resistance and testimony of students in Nazi Germany (p. 354-365)
Xavier Laudo Castillo
PDF
 

Estudis

Pensament i pràctiques de les dones sobre l'educació femenina : un recorregut a través del temps = Women's thought and practices on women's education : a journey through time (p. 50-69)
Julia Cabaleiro
PDF
 
Dimensió lúdica i jocs motrius a les rondalles mallorquines = Recreational dimension and motor function games in tales from Majorca (p. 70-92)
Joan Gabriel Aguiló i Sabater
PDF
 
Paideia i cura de si en els Diàlegs de Plató = Paideia and self-care in Plato's Dialogues (p. 93-109)
Francesc Calvo Ortega
PDF
 
Una Pedagogia per a temps de crisi : el deixant formatiu de l'hel·lenisme = Pedagogy for a time of crisis : the training aspect of Hellenism (p. 110-126)
Isabel Vilafranca i Manguán
PDF
 
L'Ensenyament als pobles del Baix Llobregat a mitjan segle XIX i la seva adequació a la Llei Moyano (1857): l'informe Barnoya = Teaching in the towns and villages of Baix Llobregat in the mid-19th Century and its adaptation to the Moyano Law (1857): The (p. 127-167)
Josep-Lluís Barrasa Pinedo, Rosario Calero
PDF
 
Jaume Isern i la seva incidència en l'ensenyament de cecs i de la música al Mataró vuitcentista = Jaume Isern and his influence in the teaching of the blind and music in the Mataró of the nineteenth Century (p. 168-192)
Montserrat Gurrera i Lluch
PDF
 
Colònies escolars: anàlisi històrica d'una aventura pedagògica (1876-1920) = School summer camps: historical analysis of a pedagogical adventure (1876-1920) (p. 193-243)
Juan Andrés Cambeiro
PDF
 
Les Biblioteques i cases de cultura de "la Caixa" a les Illes Balears (1929-1999) = The libraries and cultural centres of "la Caixa" in the Balearic Islands (1929-1999) (p. 244-269)
M. Immaculada Pastor i Homs, María del Carmen Fernández Bennássar
PDF
 
Presència d'un psicòleg exiliat: Werner Wolff a Barcelona (1933-1936) = Presence of an exiled psychologist: Werner Wolff in Barcelona (1933-1936) (p. 270-283)
Ángel C. Moreu Calvo
PDF
 
L'Institut Obrer de Barcelona (desembre 1937-gener 1939) = The Institut Obrer [The Workers' Institute of Barcelona (December 1937-January 1939) (p. 284-313)
Jordi Monés i Pujol-Busquets
PDF
 
Reformes educatives a Mèxic al segle XX i els reptes de l'equitat = Educational reforms in Mexico in the 20th Century and the challenges of equality (p. 314-333)
Salvador Camacho Sandoval
PDF
 

Exposicions

«Educació, municipis i República» = «Education, municipalities and the Republic» (p. 348-351)
Ramona Valls i Montserrat
PDF
 

Memòria i fonts orals en història de l'educació

Presentació = Presentation (p. 8-10)
Salomó Marquès
PDF
 
Memòria i oblit en la història de la educació = Memory and oblivion in the history of education (p. 11-26)
Juan Manuel Fernández Soria
PDF
 
Possibilitats i riscs de les fonts orals en la investigació historicoeducativa = Possibilities and risks of oral sources in historic and educational research (p. 27-39)
María del Carmen Agulló Díaz
PDF
 
La Reconstrucció de la memòria escolar a través de les autobiografies = The reconstruction of school memory through autobiographies (p. 40-48)
Mercedes Suárez Pazos
PDF
 

Museografia i patrimoni educatiu

Activar el patrimoni educatiu: de la memòria a la identitat pedagògica = Activating educational heritage: from memory to pedagogical identity (p. 368-381)
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Jacint Torrents Buxó
PDF
 

Textos i documents

El Sentit de l'humanisme = The meaning of humanism / transcripció i presentació d'Albert Esteruelas i Teixidó (p. 336-345)
Ernst Robert Curtius, Albert Esteruelas i Teixidó
PDF