Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2007: 9-10 (2006-2007)

9-10 (2006-2007)

Articles

Recensions PDF
382-523
Dades dels col·laboradors d'aquest número PDF
525-529

Cinema i història de l'educació

Sophie Scholl i La Rosa Blanca : resistència i testimoni dels estudiants de l'Alemanya nazi = Sophie Scholl and Die wieβe Rose : resistance and testimony of students in Nazi Germany PDF
Xavier Laudo Castillo 354-365

Estudis

Pensament i pràctiques de les dones sobre l'educació femenina : un recorregut a través del temps = Women's thought and practices on women's education : a journey through time PDF
Julia Cabaleiro 50-69
Dimensió lúdica i jocs motrius a les rondalles mallorquines = Recreational dimension and motor function games in tales from Majorca PDF
Joan Gabriel Aguiló i Sabater 70-92
Paideia i cura de si en els Diàlegs de Plató = Paideia and self-care in Plato's Dialogues PDF
Francesc Calvo Ortega 93-109
Una Pedagogia per a temps de crisi : el deixant formatiu de l'hel·lenisme = Pedagogy for a time of crisis : the training aspect of Hellenism PDF
Isabel Vilafranca i Manguán 110-126
L'Ensenyament als pobles del Baix Llobregat a mitjan segle XIX i la seva adequació a la Llei Moyano (1857): l'informe Barnoya = Teaching in the towns and villages of Baix Llobregat in the mid-19th Century and its adaptation to the Moyano Law (1857): The PDF
Josep-Lluís Barrasa Pinedo, Rosario Calero 127-167
Jaume Isern i la seva incidència en l'ensenyament de cecs i de la música al Mataró vuitcentista = Jaume Isern and his influence in the teaching of the blind and music in the Mataró of the nineteenth Century PDF
Montserrat Gurrera i Lluch 168-192
Colònies escolars: anàlisi històrica d'una aventura pedagògica (1876-1920) = School summer camps: historical analysis of a pedagogical adventure (1876-1920) PDF
Juan Andrés Cambeiro 193-243
Les Biblioteques i cases de cultura de "la Caixa" a les Illes Balears (1929-1999) = The libraries and cultural centres of "la Caixa" in the Balearic Islands (1929-1999) PDF
M. Immaculada Pastor i Homs, María del Carmen Fernández Bennássar 244-269
Presència d'un psicòleg exiliat: Werner Wolff a Barcelona (1933-1936) = Presence of an exiled psychologist: Werner Wolff in Barcelona (1933-1936) PDF
Ángel C. Moreu Calvo 270-283
L'Institut Obrer de Barcelona (desembre 1937-gener 1939) = The Institut Obrer [The Workers' Institute of Barcelona (December 1937-January 1939) PDF
Jordi Monés i Pujol-Busquets 284-313
Reformes educatives a Mèxic al segle XX i els reptes de l'equitat = Educational reforms in Mexico in the 20th Century and the challenges of equality PDF
Salvador Camacho Sandoval 314-333

Exposicions

«Educació, municipis i República» = «Education, municipalities and the Republic» PDF
Ramona Valls i Montserrat 348-351

Memòria i fonts orals en història de l'educació

Presentació = Presentation PDF
Salomó Marquès 8-10
Memòria i oblit en la història de la educació = Memory and oblivion in the history of education PDF
Juan Manuel Fernández Soria 11-26
Possibilitats i riscs de les fonts orals en la investigació historicoeducativa = Possibilities and risks of oral sources in historic and educational research PDF
María del Carmen Agulló Díaz 27-39
La Reconstrucció de la memòria escolar a través de les autobiografies = The reconstruction of school memory through autobiographies PDF
Mercedes Suárez Pazos 40-48

Museografia i patrimoni educatiu

Activar el patrimoni educatiu: de la memòria a la identitat pedagògica = Activating educational heritage: from memory to pedagogical identity PDF
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Jacint Torrents Buxó 368-381

Textos i documents

El Sentit de l'humanisme = The meaning of humanism / transcripció i presentació d'Albert Esteruelas i Teixidó PDF
Ernst Robert Curtius, Albert Esteruelas i Teixidó 336-345