Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2006: 8 (2005)

8 (2005)

Articles

Recensions PDF
327-425
Dades dels autors d'aquest número PDF
426-428

Estudis

El Joc popular i tradicional als segles XVI i XVII: revisió des d'una perspectiva taxonòmica PDF
Jaume Bantulà Janot 134-146
L'Educació domèstica al segle XIX: teoria de les esferes i els models de professionalització docent PDF
Raquel de la Arada Acebes 147-163
Educació, moviment obrer i krausisme a Mallorca: el pensament pedagògic de Baltasar Champsaur Sicialia (1882-1934) PDF
Cristina Martí i Úbeda 164-183
Els Estats Units, un model a Catalunya PDF
Albert Esteruelas i Teixidó 184-205
El Paper del mercat en la concreció del currículum durant les primeres quatre dècades del segle XX: culturalisme, activisme i progressisme en les propostes editorials per a l'ensenyament de la geografia PDF
Alberto Luis Gómez, Jesús Romero Morante 206-246
L'Entorn paidològic en l'horitzó de l'educació de la infantesa, l'adolescència i la joventut PDF
Ángel C. Moreu Calvo 247-262
Reforma i contrareforma de la formació professional a la LGE i a la LOGSE : alguna lliçó de la història recent per a la situació actual? PDF
Rafael Merino Pareja 263-282
Les Polítiques de joventut a Catalunya durant el període democràtic PDF
Pere Soler i Masó 283-307

Exposicions

Lola Anglada i l'ideal del llibre PDF
Ramona Valls i Montserrat 310-313

Crítica de llibres

Tres novetats bibliogràfiques PDF
Jordi Monés i Pujol-Busquets 316-326

L'escola rural al segle XX

A tall de presentació: memòria, cultura i vida quotidiana a la Catalunya rural PDF
Joan Soler i Mata 8-28
El Problema de l'escola rural durant la Segona República PDF
Juan Manuel Fernández Soria, María del Carmen Agulló Díaz 29-62
Política educativa i escola rural durant el franquisme PDF
Jordi Feu i Gelis 63-77
L'Escola rural a Catalunya al darrer quart del segle XX : de l'impacte de les polítiques educatives a la influència de les transformacions socials, culturals i econòmiques: un primer balanç PDF
Joan Soler i Mata 78-102
L'Escola rural a Espanya al darrer quart del segle XX: una aproximació bibliogràfica PDF
Joan Soler i Mata 103-131