Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2008: 12 (juliol-desembre 2008)

12 (juliol-desembre 2008)

Articles

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles PDF
173-175

Presentació

La Guerra Civil i el trencament de la política educativa republicana PDF
Bernat Sureda i Garcia 7-9

Documents

L'Anàlisi del CENU en un discurs de Josep Puig i Elias = CENU's study of Josep Puig Elias speech PDF
Josep Puig i Elias, Josep González-Agàpito 143-172

La Guerra Civil i el trencament de la política educativa republicana

Conseqüències de la Guerra Civil: la depuració i l'exili interior del magisteri = Consequences of the Civil War: purification and interior exile of the teachers PDF
Juan Manuel Fernández Soria 13-40
Sobre l'exili del magisteri republicà (1936-39) : reflexions i suggeriments = The exile of the republican teachers (1936-39) : reflections and suggestions PDF
Salomó Marquès 41-64
L'Educació a Mallorca a l'època de la Guerra Civil: els canvis a la cultura escolar = Education in Mallorca during the Spanish Civil War: Changes in the Conception of School Education PDF
Bernat Sureda i Garcia 65-90

Assajos i estudis = Essays and researches

L'Ensenyament de les llengües modernes entre 1876 i 1939 = The teaching of modern languages between 1876 and 1939 PDF
M. Immaculada Rius i Dalmau 93-126
Inpremtes i publicacions periòdiques, instruments educatius del moviment franciscà a Mallorca durant la Segona República = Printer's and periodical publications, educational tools of the Franciscan movement in Mallorca during the Second Republic PDF
Pere Fullana Puigserver 127-140