Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1999: Vol.: 12

Vol.: 12

Articles

El currículum per a la pau a Mallorca (p. 7-14)
Sebastià Barceló Castillo
PDF
 
Aranguren: un nuevo humanismo social y cristiano (p. 15-34)
Joan Carles Rincón i Verdera
PDF
 
L'avaluació educativa a museus i centres culturals (p. 35-46)
M. Immaculada Pastor i Homs
PDF
 
Vejez, representación social y roles de género (p. 47-56)
Joana Colom Bauzà
PDF
 
Els orígens de la Inspecció provincial a Balears, una mesura políticoeducativa del liberalisme moderat (p. 57-68)
Francesca Comas Rubí
PDF
 
La necesidad de educación en el obrerismo mallorquín (p. 69-86)
Cristina Martí Úbeda
PDF
 
La escuela de los socialistas de Llucmajor (1909-1915) (p. 87-102)
Rafael Garcerán Aulet
PDF
 
El modelo de trabajo colaborativo en grupos (p. 103-120)
Ferran Carreras Tudurí
PDF
 
La renovació educativa a les Balears. (Anàlisi bibliogràfica i situació investigadora) (p. 121-142)
Antoni J. Colom Cañellas
PDF
 
L'aula com a espai per a la transformació del saber (p. 143-158)
M. Isabel Pomar Fiol
PDF
 
La formació dels logopedes a les Illes Balears (p. 159-172)
Miquela Sastre Vidal, Sebastià Verger Gelabert
PDF
 
Les actituds dels professionals envers les persones amb retard mental. Una experiència de formació (p. 173-184)
Begoña de la Iglesia Mayol
PDF
 
El procés de transició a la vida adulta en la persona amb discapacitat (p. 185-194)
Elena Ferrer Cerdà
PDF
 
Formación para el desarrollo de la función directiva en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (p. 195-207)
Rosa M. Binimelis
PDF