Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1989: Vol.: 7

Vol.: 7

Articles

L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears i la formació del professorat PDF
Francesca Salvà Mut 7-25
Els centres de professors i la formació permanent del professorat PDF
Albert Catalan Fernàndez 27-38
Proposta metodològica per a les pràctiques de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB de les Illes Balears. PDF
Maria A. Riera Jaume, Marisa Mir, Maria Rosa Rosselló Ramon 39-52
Interessos professionals i valoració de la docència no universitària dels alumnes PDF
J. Cañellas, M. Palou 53-69
L'educador d'adults. Aproximació a la seva dinàmica i funcionalitat PDF
E. Al·lès Pons, C. Dopico Tarrafeta, M. Jesús Mairata Creus 71-87
La necessitat de cooperació de l'escola amb les institucions sòcio-culturals: implicacions en l'àmbit de la formació del professorat PDF
M. Immaculada Pastor i Homs 89-97
Consideraciones acerca de la formación continua de profesores respecto al video PDF
Jesús Salinas Ibáñez 99-119
Expectativas ocupacionales y/o profesionales de los futuros diplomados en EGB en la Comunidad de las Islas Baleares PDF
María del Carmen Fernández Bennássar 121-138
L'Escola Metodista de Capdepera PDF
C. M. Amengual Florit, A. Ballester Colom 141-156
Els serveis de prèstec d'objectes dels museus britànics a finals del segle XIX: un intent pioner d'educació en el museu PDF
M. Immaculada Pastor i Homs 157-167
Ciències Mèdiques i Ciències de l'Educació: una interacció amb història. (Notes per a una contextualització de Joan Ignasi Valentí) PDF
A. Contreras, A. García, Jaume Oliver Jaume 169-177
La Educational Sociology y su incidencia en el desarrollo de la Sociología de la Educación PDF
Martí X. March Cerdà 179-194
El entorno social de la Pedagogia Ambiental PDF
Antoni J. Colom Cañellas, Jaume Sureda Negre 195-223
La teoría de la Atribución y el rendimiento escolar PDF
Ángel Vázquez Alonso, María Antonia Manassero Mas 225-241
Evaluación de procesos cognitivos a lo largo de la escolarización PDF
Xavier Bornas i Agustí, J. T. Escudero, F. Serra, M. Servera 243-258
Influencia de la madurez perceptiva visual y visomotora en la técnica de iniiación a la escritura "Le Bon Depart" PDF
Victorino Nuño Marijuan 259-269
Entrevista a Mme. F. L. Dubreucq PDF
273-287