Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1989: Vol.: 7

Vol.: 7

Articles

L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears i la formació del professorat (p. 7-25)
Francesca Salvà Mut
PDF
 
Els centres de professors i la formació permanent del professorat (p. 27-38)
Albert Catalan Fernàndez
PDF
 
Proposta metodològica per a les pràctiques de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB de les Illes Balears. (p. 39-52)
Maria A. Riera Jaume, Marisa Mir, Maria Rosa Rosselló Ramon
PDF
 
Interessos professionals i valoració de la docència no universitària dels alumnes (p. 53-69)
J. Cañellas, M. Palou
PDF
 
L'educador d'adults. Aproximació a la seva dinàmica i funcionalitat (p. 71-87)
E. Al·lès Pons, C. Dopico Tarrafeta, M. Jesús Mairata Creus
PDF
 
La necessitat de cooperació de l'escola amb les institucions sòcio-culturals: implicacions en l'àmbit de la formació del professorat (p. 89-97)
M. Immaculada Pastor i Homs
PDF
 
Consideraciones acerca de la formación continua de profesores respecto al video (p. 99-119)
Jesús Salinas Ibáñez
PDF
 
Expectativas ocupacionales y/o profesionales de los futuros diplomados en EGB en la Comunidad de las Islas Baleares (p. 121-138)
María del Carmen Fernández Bennássar
PDF
 
L'Escola Metodista de Capdepera (p. 141-156)
C. M. Amengual Florit, A. Ballester Colom
PDF
 
Els serveis de prèstec d'objectes dels museus britànics a finals del segle XIX: un intent pioner d'educació en el museu (p. 157-167)
M. Immaculada Pastor i Homs
PDF
 
Ciències Mèdiques i Ciències de l'Educació: una interacció amb història. (Notes per a una contextualització de Joan Ignasi Valentí) (p. 169-177)
A. Contreras, A. García, Jaume Oliver Jaume
PDF
 
La Educational Sociology y su incidencia en el desarrollo de la Sociología de la Educación (p. 179-194)
Martí X. March Cerdà
PDF
 
El entorno social de la Pedagogia Ambiental (p. 195-223)
Antoni J. Colom Cañellas, Jaume Sureda Negre
PDF
 
La teoría de la Atribución y el rendimiento escolar (p. 225-241)
Ángel Vázquez Alonso, María Antonia Manassero Mas
PDF
 
Evaluación de procesos cognitivos a lo largo de la escolarización (p. 243-258)
Xavier Bornas i Agustí, J. T. Escudero, F. Serra, M. Servera
PDF
 
Influencia de la madurez perceptiva visual y visomotora en la técnica de iniiación a la escritura "Le Bon Depart" (p. 259-269)
Victorino Nuño Marijuan
PDF
 
Entrevista a Mme. F. L. Dubreucq (p. 273-287)
PDF