Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1984: Vol.: 4

Vol.: 4

Articles

De la Educación Ecológico-Ambiental a la Educación Integral (p. 9-16)
Jaume Sureda Negre
PDF
 
El efecto diferenciador del medio-ambiente sobre la educación: algunos niveles valorativos. Estudio de casos (p. 17-30)
Pedro A. Luque Domínguez
PDF
 
Els col·legis privats de segona ensenyança a Mallorca. Els orígens (p. 31-42)
Antoni J. Colom Cañellas
PDF
 
Sobre la consolidació de l'ensenyament privat a Mallorca durant el primer quart del segle XX (p. 43-50)
Gabriel Janer Manila
PDF
 
La institucionalització del paper del mestre dins l'aparició del sistema educatiu burgés: estudi del cas de Mallorca (p. 51-60)
Bernat Sureda
PDF
 
L'Escola Professional de la Dona del Patronat Social Femení de Llucmajor (p. 61-66)
Jordi Vallespir Soler
PDF
 
Alumnat, dependència dels centres i Batxillerat a les Illes Balears. Notes pera una Sociologia històrica i territorial de l'ensenyament mitjà (p. 67-92)
Martí X. March Cerdà
PDF
 
El enmarque social de los colegios extranjeros en Mallorca. Algunos parámetros de integración (p. 93-102)
Mª José Martínez de Toda
PDF
 
Condicionament clàssic amb humans: una experiència didàctica i d'investigació (p. 103-120)
Ma Antònia Barceló, Xavier Bornas i Agustí, J. M. Cunill, M. Ferrer
PDF
 
Tractament d'una fòbia per desensibilització sistemàtica: una experiència didàctica i terapèutica (p. 121-132)
M. Sabater, Josep M. Quevedo García, Xavier Bornas i Agustí
PDF
 
Tratamientos del niño autista: el estado de la cuestión (p. 133-144)
Joan J. Muntaner Guasp
PDF
 
La representación del espacio en el niño en la obra de J. Piaget (p. 145-170)
Eduard Rigo Carratalà
PDF
 
La función de los audiovisuales en el sistema educativo (p. 171-180)
Jesús Salinas Ibáñez
PDF